Tauler d´anuncis

PLEGUE CONDICIONS PER A la COMERCIALITZACIÓ I ADJUDICACIÓ DE 74 HABITATGES I 51 PLACES DE GARATGE VINCULADES A PROPIETARIS I TITULARS DE DRETS DE DOMINI INCLOSOS EN L'ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA (ARRU) ``BARRI SANT ANTÓN`` Veure enllaç


TRÀMIT D'AUDIÈNCIA: EXECUCIÓ SENTENCIA RCA. 914/08, REPARTISC SECTORS I-26, I-5 ``ELX CLUB DE FUTBOL SAD`` Veure enllaç


CESSIÓ CONDICIÓ D'URBANITZADOR DE LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 i 2 DEL SECTOR I-37 DEL PG. DE LA MERCANTIL GESTRUMAR 2001 SL. A favor DE JUBALCOY EMPRESA CONSTRUCTORA SL. Veure enllaç
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23.09.2016.
EDICTO Nº 202:


APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'Art. 31 DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE L'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ Veure enllaç