Cursos de Valencià per a adults

NOVETAT CURSOS CFPA ADULTS 2020-21

MATRÍCULA CFPA ESCOLES D’ADULTS
*L’ALUMNAT ADMÉS DE LA LLOTJA (Tel. 966 91 23 53) I EL MANANTIAL (Tel. 966 91 23 45) HAURÀ DE POSAR-SE EN CONTACTE AMB EL CENTRE SI NO REBEN UN CORREU AMB INSTRUCCIONS
*L’ALUMNAT ADMÉS DEL MERCÉ RODOREDA TÉ AQUESTA INFORMACIÓ AL WEB DEL CENTRE:
A partir del 5 d’octubre les persones admeses aniran a matricular-se al centre en l’horari de classe.
La matrícula d’aquests cursos és gratuïta i únicament es pagaran 10 € (al centre corresponent) en concepte de material a utilitzar al llarg de tot l’any, una vegada començat el curs.
Per a matricular-se, cal adjuntar:
Una fotografia carnet.
Una fotocòpia i original del DNI o NIE.
Segons el nivell:
Per al nivell B2, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat de nivell B1 de la JQCV o equivalent.
Per al nivell C1, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat del nivell B2 de la JQCV.
Per al nivell C2, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat de nivell C1.

 

MATRÍCULA SOLAMENT PER VIA TELEMÀTICA!!

CURSOS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ – CURS 2020/2021
CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES D’ELX
COMENÇAMENT DE CURS: 13 d’octubre
Enllaç per a fer la sol·licitud:
Més info:

 

2.- CURSOS DE VALENCIÀ PER A MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA)

de centres escolars d’Elx, que es realitzen als mateixos centres escolars que els sol·liciten; el període d’informació i matriculació sol ser aproximadament tots els anys durant els mesos de novembre i desembre, i tots/es els/les pares/mares interessats/ades hi hauran de fer la inscripció i matriculació directament en el seu centre escolar, en la dependència que habiliten les associacions de mares i pares d’alumnes amb aquesta finalitat. Aquests cursos solen començar a les primeries del mes de gener següent al període de matriculació i finalitzen a finals del mes de maig, data en què comencen les proves de la JQCV. S’imparteixen, generalment, dos (2) dies a la setmana durant una hora i mitja (1,5) hores, en els horaris que convinga segons les possibilitats de cada centre escolar.

Cursos de valencià per a mares i pares d’alumnes (AMPA) 2020

3.- CURSOS PER A FUNCIONARIS I EMPLEATS MUNICIPALS de l’Ajuntament d’Elx,

que es realitzen a les dependències que habilita anualment l’Ajuntament amb aquesta finalitat; el període de matriculació actualment sol ser durant els mesos de novembre i desembre, directament a l’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA). Aquests cursos solen començar a les primeries del mes de gener següent al període de matriculació i finalitzen a finals del mes de maig o principis de juny, data en què comencen les proves de la JQCV. Es realitzen durant dos (2) dies a la setmana, una hora i mitja (1,5) hores cada dia, normalment en horari de 8.00 a 9.30h, i preparen per a les proves dels nivells bàsics: A2, B1, B2, C1 i C2 de la JQCV.

CURSOS DE VALENCIÀ PER A FUNCIONARIS 2021