Legislació

DENOMINACIÓ DEL NOM DE LA CIUTAT I LES PEDANIES Ver enlace


LUEV Ver enlace
Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià


RNL Ver enlace
Reglament de Normalització Lingüística


ESTATUT Ver enlace
Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana


CARTA EUROPEA Ver enlace
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries