Carlos González “El reial decret del Govern per a pal·liar els efectes econòmics de la crisi recull les mesures que ens permetran eixir d’aquesta situació amb celeritat”

Carlos González “El reial decret del Govern per a pal·liar els efectes econòmics de la crisi recull les mesures que ens permetran eixir d’aquesta situació amb celeritat”

L’alcalde d’Elx assegura que aquestes accions dirigides a les empreses, a les persones autònomes i a les famílies, són les mesures extraordinàries que exigeix una situació absolutament extraordinària


González destaca l’ajornament de les hipoteques, la moratòria en el pagament dels subministraments de llum, gas i aigua o la prestació per desocupació dirigida a totes les i els treballadors afectats per un ERTE


 

L’alcalde d’Elx, Carlos González, valora molt positivament les mesures adoptades pel Govern d’Espanya per a frenar l’impacte econòmic de la situació d’emergència sanitària en la qual es troba el país.

Tal com ha declarat l’alcalde “el paquet de mesures adoptat pel Govern per a fer front a l’emergència sanitària i a l’emergència econòmica en la qual es troba el país, les empreses, els autònoms i les famílies, va en la direcció correcta i està en sintonia amb el que necessita el país en una situació tan complexa tant des del punt de vista sanitari com des del punt de vista econòmic”.

Carlos González ha afegit que, “és evident que la prioritat absoluta ha de ser i és frenar la propagació del virus, per aquest motiu considerem que les mesures vinculades a l’estat d’alarma i derivades de la seua aplicació són proporcionades i adequades per a aconseguir aquest objectiu, que és frenar l’expansió de l’epidèmia”.

Al marge d’això, l’alcalde d’Elx assegura que també és imprescindible fer front a la caiguda de la producció i de l’ocupació i a les conseqüències econòmiques i socials derivades d’això. “Considerem que el conjunt de mesures econòmiques i socials que ha posat sobre la taula el Govern amb l’aprovació del reial decret i que estan dirigides a les empreses, a les i als autònoms i també a les famílies, són les mesures extraordinàries que exigeix una situació absolutament extraordinària. Per tant, considere que són molt positives iniciatives com l’ajornament de les hipoteques, o la moratòria en el pagament dels subministraments de llum, gas i aigua, que estan dirigides a esmorteir l’impacte sobre les famílies de les conseqüències econòmiques derivades de l’epidèmia”.

Carlos González ha destacat la gran importància que té l’aprovació de la prestació per desocupació dirigida a totes les treballadores i a tots els treballadors afectats per un ERTE (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) tinguen o no tinguen les cotitzacions suficients. Al seu judici “és una mesura proporcionada a la dimensió, a les característiques de la problemàtica derivada de la pèrdua d’ocupació que es produirà de manera temporal com a conseqüència de la disminució de la producció”.

Ajudes als i a les autònomes

Així mateix, l’alcalde ha valorat molt positivament la flexibilització aprovada pel Govern per al pagament de la quota de les persones autònomes, així com també la prestació extraordinària que s’ha creat per a ajudar les que han vist disminuïts els seus ingressos com a conseqüència de la situació d’emergència. “I en últim terme considere que les mesures dirigides a afavorir la liquiditat de les empreses són mesures absolutament útils per a esmorteir l’impacte de l’emergència econòmica en les nostres empreses. En definitiva, crec que el reial decret aprovat pel Govern per a pal·liar les conseqüències de la crisi, tant en les famílies com en les empreses i en els autònoms, són les mesures extraordinàries que exigeix una situació extraordinària i crec que seran mesures útils que ens permetran eixir d’aquesta situació amb promptitud i amb celeritat”.