L’Ajuntament suspén 15 dies totes les activitats en les instal·lacions socials, culturals, esportives i juvenils

L’Ajuntament suspén 15 dies totes les activitats en les instal·lacions socials, culturals, esportives i juvenils

“És necessari que en l’àmbit local prenguem decisions que redunden en la protecció i en l’evitació de la propagació del virus”, ha assenyalat l’alcalde


Carlos González anuncia que s’utilitzarà el fons de contingència per a atendre les emergències derivades de la situació actual


L’alcalde demana a la ciutadania que no acudisca a l’Ajuntament a realitzar tràmits llevat que siguen urgents


L’alcalde d’Elx, Carlos González, ha comparegut aquest matí al costat dels portaveus municipals i la regidora de Sanitat per a informar de les noves mesures preventives que s’estan duent a terme des de l’Ajuntament per a frenar els contagis pel COVID-19. Unes mesures que s’estan adoptant seguint les directrius que es marquen des de les autoritats sanitàries, en aquest cas, el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat.

“Després d’estudiar en la Junta de Govern de hui les mesures adoptades ahir tant pel Govern d’Espanya, com per la Generalitat Valenciana, i les la decisió de la suspensió de l’activitat educativa, una mesura de gran abast i transversalitat social, des de l’Ajuntament hem decidit adoptar actuacions que reforcen el sentit i la finalitat de les decisions que s’estan prenent”, ha explicat l’alcalde qui ha afegit que “és necessari que en l’àmbit local prenguem decisions que redunden en la protecció i en l’evitació de la propagació del virus. Les decisions que siguen més conseqüents amb la situació d’alerta sanitària que viu el país”.

L’alcalde ha reiterat que “són mesures basades en la proporcionalitat i inspirades en el nostre sentit de la responsabilitat”.

La primera decisió anunciada per l’alcalde ha sigut “la suspensió durant els pròxims 15 dies tota l’activitat municipal que es desenvolupa en l’àmbit de les instal·lacions socioculturals, esportives, culturals i juvenils. També de les festes i dels serveis vinculats amb el turisme. En definitiva, es duu a terme la suspensió de tota l’activitat municipal en els diferents àmbits i facetes amb la finalitat d’evitar la propagació i l’expansió del virus”.

A més d’això, Carlos González ha dit que també es limitarà l’activitat administrativa de l’Ajuntament, de les seues empreses i dels seus organismes. “Volem que es limite l’activitat administrativa als tràmits absolutament imprescindibles. Per això, fem la recomanació a la ciutadania que no acudisquen a l’Ajuntament excepte si han de dur a terme un tràmit urgent”.

En aquesta línia, la Junta de Govern ha acordat adoptar mesures que afavorisquen el teletreball dels empleats i de les empleades municipals, tal com s’ha recomanat des del Consell de Ministres.

Carlos González ha anunciat que se suspén l’activitat dels mercats ambulants municipals, però sí que es manté la dels mercats de proveïments.

Respecte a les mesures d’higiene col·lectiva, s’extremaran les mesures de neteja i desinfecció en totes les instal·lacions a l’aire lliure, cas dels jocs infantils i biosaludables.

L’alcalde ha anunciat que es limitarà l’activitat institucional i dels membres de l’Equip de Govern, encara que es mantindrà l’activitat dels òrgans de govern.

Les noces civils es mantenen, encara que limitant els assistents a un terç de l’aforament del Saló de Plens.

Utilització del fons de contingència

L’alcalde ha explicat hui que s’ha decidit utilitzar el fons de contingència contingut en els pressupostos municipals per a fer front a les necessitats pressupostàries derivades de les mesures que s’estan adoptant.

González ha recordat que el tancament dels col·legis comporta el tancament dels menjadors escolars. “Hi ha famílies en risc d’exclusió social, vulnerables, per a les quals els menjadors escolars suposen un element fonamental en els seus hàbits alimentosos. Per això, cal adoptar mesures que pal·lien aquesta situació i garantir l’aliment a menors”.

Aquest fons de contingència s’usarà per a altres qüestions puntuals que tinguen a veure amb l’adquisició d’elements vinculats a aquesta emergència sanitària.

“En definitiva, volem traslladar que estem fent un esforç extraordinari per a contribuir des de l’àmbit local a limitar al màxim l’expansió de l’epidèmia”, ha declarat Carlos González qui ha afegit que “tal com deia ahir el president del Govern, per a véncer al virus és necessària d’una banda la responsabilitat i per una altra la disciplina social, que siguem capaces d’autolimitar-nos, i això exigeix canvis transitoris, però importants en els nostres hàbits de treball, d’oci, de desplaçaments i de reunió”.

L’alcalde ha expressat que és conscient que aquestes mesures ocasionaran trastorns en el dia a dia de les persones, “però crec que tindran la comprensió de la majoria social. Des del Govern local estem convençuts que aquestes mesures serviran per a aconseguir l’objectiu de contribuir a frenar l’expansió del coronavirus”.