El transport públic d’Elx s’adapta a la regulació marcada per l’estat d’alarma i es cancel·la la zona ORA

El transport públic d’Elx s’adapta a la regulació marcada per l’estat d’alarma i es cancel·la la zona ORA

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 indica que “els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítim de competència autonòmica o local que estan sotmesos a contracte públic o OSP, o siguen de titularitat pública, mantindran la seua oferta de transport”.

En aquest sentit, la regidora de Mobilitat, Esther Díez, ha explicat que l’Ajuntament d’Elx continuarà prestant el servei de transport públic per a aquelles persones que circulen amb els supòsits permesos per aquesta normativa.

En el cas del bus urbà, el servei s’ajustarà a la previsible reducció de demanda i s’operarà amb una oferta similar a la dels dies no lectius. La freqüència de la majoria de les línies es manté. La previsió del temps de pas és d’uns 10/12 minuts. Queden suspesos el servei nocturn i el servei al cementeri.

Tota la informació sobre el servei de bus urbà està disponible en l’app Bus Elx, la web www.auesa.com i el telèfon 966 613 147.

Les línies de bus a les pedanies, incloses les que connecten amb l’aeroport, de moment mantenen el seu horari habitual.

En tots els serveis, l’aforament estarà limitat al compliment de les mesures d’higiene indicades per les autoritats sanitàries per a evitar la propagació del virus.

Quant al transport amb taxi, aquest s’ha reduït al 50 per cent de l’oferta i queda garantida la prestació del servei.

Per part seua, el servei de Bicielx continua operant de manera habitual. Es demana a les persones usuàries que extremen les mesures d’higiene quan vagen a fer-ne ús, especialment pel que fa al contacte amb l’empunyadura de les bicicletes.

Suspensió del servei ORA

El Servei d’Ordenació i Regulació d’aparcaments en la via pública (ORA), també conegut com a zona blava, queda suspés a partir del dilluns 16 de març.

L’ORA té com a objectiu promoure la rotació de l’estacionament de vehicles en entorns comercials, una qüestió que no es fa necessària en un moment en què l’activitat comercial queda sota mínims.

A més, així s’evita que les persones que van estacionar el seu vehicle en la zona ORA abans que fora decretat l’estat d’alarma, hagen de canviar hui d’estacionament.

Responsabilitat col·lectiva

Més enllà del manteniment del servei, des de l’Ajuntament d’Elx es recorda que la ciutadania ha de romandre a casa i que únicament pot circular en els casos regulats pel decret del Govern:

A) Adquisició d’aliments, de productes farmacèutics i de primera necessitat
B) Assistència a centres sanitaris
C) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial
D) Retorn al lloc de residència habitual
E) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
F) Desplaçament a entitats financeres
G) Per causa de força major o situació de necessitat