El Ple aprova definitivament la suspensió de la taxa de taules i cadires i mercats ambulants en 2021 amb la finalitat de pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia

El Ple aprova definitivament la suspensió de la taxa de taules i cadires i mercats ambulants en 2021 amb la finalitat de pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia

-Hui també s’ha donat llum verda a la modificació puntual del Pla General per al canvi d’ús de dues parcel·les al barri de Sant Antoni per a la construcció del nou centre social


El Ple Municipal d’Elx ha aprovat hui de manera definitiva els expedients de modificació de cinc ordenances relatives a taxes per a tot l’exercici 2021 després del seu període d’exposició pública.

Entre les quals destaca la relativa a la taxa de taules i cadires, que se suspén tot l’any com a mesura de suport de l’Equip de Govern, i de tota la corporació, a l’hostaleria davant la complicada situació que està travessant com a conseqüència de la crisi sanitària i les mesures adoptades per a frenar la incidència del virus. Es tracta d’una mesura que ja s’ha va aprovar per a 2020 i que ara es prorroga fins a final de 2021.

A més, també se suspén la taxa de venda de mercats ambulants amb la finalitat de donar suport a aquest sector, també afectat per les mesures sanitàries derivades de la pandèmia.

D’altra banda, el Ple ha acordat rebaixar els preus de serveis com el de certificat de defuncions de cementeris.

Tal com ha explicat la regidora de Gestió Tributària i Financera, Patrícia Macià, es tracta de l’aprovació definitiva d’un total de cinc ordenances fiscals que se suspenen, en uns casos, i es rebaixen, en uns altres, i que se sumen a la congelació d’impostos per a 2021 amb l’objectiu de no augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania.

L’aprovació definitiva es realitza després de desestimar una al·legació del grup municipal del PP, ja que, segons el parer de la cap de servei de Gestió Tributària, l’al·legació no conté arguments referits a les taxes modificades.

D’aquesta manera el Ple aprova:

-Les dues modificacions de la taxa de mercats ambulants i de taules i cadires, que se suspenen fins al 31 de desembre de 2021, per segon any consecutiu com a mesura de suport al sector de l’hostaleria i de la indústria ambulant.

-La modificació de la taxa per la prestació de serveis dels cementeris municipals, que inclou una considerable rebaixa de la tarifa del certificat de defuncions.

-La modificació de la taxa d’expedició de documents administratius a instàncies de part, que concedeix la gratuïtat de la petició de documents sobre obligacions fiscals i consultes sobre tributs, a més dels certificats d’empadronament tant individual com col·lectiu arran de la incorporació de l’administració electrònica.

-La modificació de la taxa de realització d’activitats provocades per la petició d’interessats amb motiu de cerimònies, que inclou una tarifa de 25 euros per a aquelles persones que desitgen retransmetre per xarxes socials la celebració.

El Ple ha aprovat hui, amb els vots a favor de PSOE i Compromís, l’abstenció del regidor no adscrit i els vots en contra del PP, Ciutadans i Vox, el Compte General de 2019 després d’haver estat en exposició pública.

Un pas més cap al nou centre social en Sant Antoni-Trabalon

En l’àrea d’Urbanisme, el Ple ha aprovat hui per unanimitat la modificació puntual del Pla General per al canvi d’ús de dues parcel·les del barri de Sant Antoni amb l’objectiu de construir un centre social que done servei a aquest barri, així com a la zona de Trabalon.

Un centre que, tal com l’explicat la regidora d’Urbanisme, Ana Arabid, es farà realitat gràcies a l’estratègia EDUSI.

La parcel·la on es construirà el nou centre social (entre els carrers Francisco Pérez Campillo, Músic Pepico Vaello i Marchena) està ara qualificada com a zona verda i es proposa el seu canvi d’ús a equipament assistencial. Al seu torn, es qualifica com a zona verda la parcel·la situada al costat de l’antic col·legi Carles III. Amb aquesta modificació es manté la mateixa superfície dotacional i només s’intercanvien els usos entre dues parcel·les.

El nou centre social comptarà amb una inversió de 1,5 milions d’euros i suposarà una millora assistencial d’un barri vulnerable com a Sant Antoni i donarà servei també a una zona d’expansió com Trabalon.

Aprovació Compte General 2019

El Ple ha aprovat hui, amb els vots a favor de PSOE i Compromís, l’abstenció del regidor no adscrit i els vots en contra del PP, Ciutadans i Vox, el Compte General de 2019 després d’haver estat en exposició pública.

A més, la regidora de Gestió Tributària i Financera, Patrícia Macià, ha donat compte de l’informe anual sobre el control intern de 2019. Aquest informe inclou un resum anual dels principals resultats obtinguts en les actuacions inherents a la funció interventora i el control financer per a l’exercici 2019 d’aquesta entitat i dels seus ens dependents. S’ha elaborat una auditoria de comptes sobre Visitelche i Espais Verds i una auditoria operativa i de compliment sobre Pimesa, Aigües d’Elx i Espais Verds, tot amb la voluntat de fer un exercici de màxima transparència de les actuacions de control financer d’ajuntament, organisme autònom i empreses municipals i mixta, tal com ha explicat la regidora.

Segons Macià, l’informe posa de manifest una sèrie de mesures correctores a causa d’unes incidències administratives en 14 contractes menors de 160 tramitats, algunes dels quals ja corregides pels departaments de Cultura i Benestar Social, per exemple, amb la remissió de les al·legacions a aquest; “que en qualsevol cas, tots els contractes menors revisats reuneixen els requisits legals establits en l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic amb la signatura del vicesecretari municipal, amb la signatura del tècnic responsable i amb l’aprovació de la despesa i amb el crèdit adequat en la partida pressupostària”.

Els grups polítics, ha indicat Macià, disposen de l’informe des de la convocatòria de la Comissió de Gestió Econòmica, que és la primera vegada que es porta un informe d’aquestes característiques al ple municipal i que tots els ajuntaments d’Espanya han de presentar-los juntament amb el Compte General, “si no estarien incomplint la llei. Nosaltres complim la llei i donem absoluta transparència de tot l’exposat”.

En aquest punt, l’alcalde ha preguntat a l’interventor municipal sobre si en aquest es recull algun tipus d’infracció administrativa com han insinuat des del banc del PP. L’interventor ha contestat a l’alcalde i li ha assegurant que no s’han observat ni il·legalitats ni irregularitats que calga denunciar davant el Tribunal de Comptes ni qualsevol altre tribunal de justícia.

“A més, els grups polítics tenen en el seu poder altre informe de l’interventor en el qual s’indica que no s’han apreciat fets susceptibles de constituir una infracció administrativa o donar lloc a l’exigència de responsabilitats comptables o penals”, ha indicat la regidora.