L’Ajuntament d’Elx millora la bonificació de l’IBI per a impulsar la instal·lació d’energia solar als habitatges

L’Ajuntament d’Elx millora la bonificació de l’IBI per a impulsar la instal·lació d’energia solar als habitatges

La regidora de Gestió Tributària, Patricia Macià, recorda que continuarà la congelació dels impostos, dels preus públics i de les taxes de taules i cadires, així com de vendes ambulants i mercats ambulants durant el primer semestre del pròxim any


La regidora de Gestió Tributària, Patricia Macià, ha informat aquest matí sobre la Comissió de Gestió Econòmica en la qual s’ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022 amb els vots a favor de PSOE i Compromís, les abstencions de PP, Ciutadans i el regidor no adscrit i el vot en contra de VOX. L’edil ha destacat que es millorarà la bonificació de l’IBI per a impulsar la instal·lació de les energies solars als habitatges. Concretament, es reduirà el quilovat per cada metre quadrat i es passarà de 5kw per cada 200 metres quadrats a 1 kw per cada 50 metres quadrats, segons ha explicat la regidora.

A més, Macià ha recordat que continuarà la congelació dels impostos, de les taxes i dels preus públics. Així mateix, es congelen les taxes de taules i cadires, així com de vendes ambulants i mercats ambulants durant el primer semestre del pròxim any. Patricia Macià ha assenyalat que aquesta ordenança és modificable i es podria ampliar la suspensió al llarg de l’any en funció de l’evolució de la pandèmia.

També s’ha aprovat una modificació pressupostària per suplements de crèdits amb un import de més de 5,4 milions per a suplementar partides d’instal·lacions esportives, d’execució subsidiària i de serveis extraordinaris de recursos humans. Així mateix, s’amortitzen tres préstecs, dos del Sabadell i un de Liberbank. L’edil ha explicat que, malgrat que l’import total ascendeix als 6 milions d’euros, hi ha part consignada en el pressupost municipal i se suplementa la part que correspon perquè aquests tres préstecs estiguen a 31 de desembre.

L’edil ha assenyalat la intenció d’utilitzar part del romanent per a amortitzar deute amb l’objectiu de compensar la despesa corrent del pròxim any. “Es baixen els passius financers en 2,3 milions d’euros tant en el 2022 com en el 2023, la qual cosa permetrà una major descongestió en despesa corrent de cara als pròxims pressupostos”, ha destacat Macià.

La regidora ha informat que, durant aquesta legislatura, el govern municipal ha liquidat huit préstecs i ha assenyalat que, des de 2015, s’ha amortitzat deute per valor de 113 milions d’euros. “Tot això sense retallar serveis, augmentant les prestacions públiques i amortitzant deute en els bancs”, ha incidit l’edil.

Una altra de les modificacions es produeix per crèdits extraordinaris per un valor de 55.000 euros amb els quals es creen tres partides. Una d’elles de 30.000 euros en ajudes dirigides a les associacions de comerciants, una altra per 20.000 euros per a subscriure un conveni amb l’Associació de Productors de Dàtil d’Elx i la resta de la quantia econòmica va destinada al mercat ecològic.

Quant a l’informe de Morositat, l’edil ha indicat que en el segon trimestre de l’any, el 72,84% del total de pagaments que ha realitzat l’Ajuntament d’Elx s’ha dut a terme dins del període legal establit.

El pagament mitjà a proveïdors del mes d’abril es troba en 34 dies al maig, 37 al maig, i 43 dies al juny.

Respecte a l’informe sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de 2021, Macià ha assenyalat que a 30 de juny el pressupost d’ingressos té un 32% d’execució, ja que en eixes dades encara no es va posar al cobrament l’Impost de Béns immobles i el d’Activitats Econòmiques. El pressupost reflecteix també un nivell d’execució del 51,71% en despeses compromeses, encara que d’eixe percentatge s’ha executat el 36,22%.

Informe del Resum del Control Intern del 2020

A més, la regidora ha donat compte de l’Informe del Resum del Control Intern del 2020, en el qual es posen de manifest algunes recomanacions davant unes certes deficiències a l’hora de gestionar factures o contractes a l’Ajuntament.

Segons ha destacat Macià, en aquest document no s’han apreciat fets susceptibles de constituir cap infracció administrativa que siga causa d’una responsabilitat comptable o penal.

No obstant això, l’informe recomana fer una anàlisi de les despeses de naturalesa recurrent d’Espais Verds, així com incloure entre els serveis d’Aigües d’Elx l’auditoria de compliment normatiu i realitzar una revisió del padró de recollida de residus sòlids.

Comissió Especial de Comptes

La regidora de Gestió Tributària també ha informat sobre la Comissió Especial de Comptes, que es va dur a terme el passat 12 d’agost, en la qual es van desestimar les al·legacions del grup municipal de Vox.

El grup municipal va presentar una al·legació per tal d’impugnar la Comissió Especial de Comptes ja que entenia que aquesta comissió s’havia de celebrar l’1 de juny i no el 12 d’agost.

En aquest sentit, Macià ha assenyalat que, segons la llei, l’1 d’octubre han d’estar presentats els comptes generals al Ministeri i al Tribunal de Comptes. “És l’últim termini en què es poden presentar i en cas de no fer-ho s’estaria incomplint la llei”, ha destacat l’edil.