L’Ajuntament instal·la noves prestatgeries a l’Arxiu de Carrús per a organitzar tota la documentació municipal i per a preservar el llegat històric de la ciutat

L’Ajuntament instal·la noves prestatgeries a l’Arxiu de Carrús per a organitzar tota la documentació municipal i per a preservar el llegat històric de la ciutat

L’alcalde, Carlos González, explica que aquesta actuació, que consisteix en la creació de 10.000 metres lineals més d’arxiu, contribuirà a descongestionar les oficines dels diferents departaments municipals


L’alcalde d’Elx, Carlos González, i la regidora de Cultura, Marga Antón, han visitat aquest matí, juntament amb l’arxivera municipal Carmina Verdú, l’Arxiu Municipal de Carrús, on s’han instal·lat 10.000 metres lineals de prestatgeries mòbils compactes. “Una actuació realment important des del punt de vista del que significa l’Arxiu Històric Municipal d’Elx (AHME) per al funcionament de les dependències municipals i també des de la perspectiva històrica de la ciutat”, ha assenyalat l’alcalde, que ha afegit que “en xifres, hem incorporat 10.000 metres lineals d’arxiu que se sumen als 5.000 metres ja existents gràcies a una inversió total de 433.000 euros”.

Les noves prestatgeries van muntades sobre plataformes amb carrils que permeten el seu desplaçament i es mouen accionant els volants que es troben en l’exterior de cada cos de prestatgeries.

Tal com ha declarat González, aquesta actuació permetrà una millor gestió de tota la documentació municipal, ja que “tots els departaments municipals fins al moment generen quanties ingents de documents i plans que han de ser conservats perquè tenen una funció en aquest moment i tindran una funció històrica en el futur”.

Disposar d’aquesta capacitat d’arxiu permetrà a l’Ajuntament descongestionar les instal·lacions dels diferents departaments municipals i així poder centralitzar tota la informació degudament classificada i conservada. “Fem un salt importantíssim en la funció que l’arxiu compleix des del punt de vista històric i administratiu en el dia a dia municipal”, ha afegit el regidor.

González ha indicat que “aquesta actuació coincideix amb l’entrada en funcionament de l’administració electrònica, per tant, a partir d’ara la generació de paper és substancialment inferior i això ens permet fer una estimació que amb aquest arxiu se satisfan totes les necessitats presents i futures, a la vegada que es resol un problema que moltes vegades és invisible als ulls dels ciutadans, però que té una enorme importància en l’adequat funcionament de l’administració”.

A partir d’aquest moment, cal anar avançant en la descongestió i en l’eixida del paper de les diferents oficines municipals.

L’Arxiu Històric Municipal d’Elx (AHME) és un dels més rics en la seua categoria perquè alberga un nombre important de fons.

El principal és el fons municipal, produït per l’administració local com a resultat de la seua activitat i de les seues funcions i, després, pels fons que s’han anat incorporant i que li han donat singularitat.

Elx compta amb dos arxius municipals (Sant Josep i Carrús) que tenen una capacitat total de prop de 15.000 metres lineals de prestatgeries. L’objectiu és traslladar al de Carrús tots els documents en paper que hi ha dispersos per les diferents dependències municipals.

Cal destacar que la documentació municipal comença a conservar-se a partir del segle XV, a més, l’AHME conserva documentació referent als dos Patrimonis de la Humanitat: el Palmerar i la Festa, que inclou dues de les tres Consuetes que es conserven: la més antiga de 1709 i la Consueta de 1751, des de la donació dels hereus de Ruiz de Lope al juny d’enguany.