L’Ajuntament donarà trasllat de l’estudi de pont del Bimil·lenari als autors del projecte per a concretar les actuacions per a la seua reparació

L’Ajuntament donarà trasllat de l’estudi de pont del Bimil·lenari als autors del projecte per a concretar les actuacions per a la seua reparació

L’informe realitzat conclou que no hi ha problemes de filtracions d’aigua ni d’inestabilitat al vessant i apunta al possible moviment a la llosa de contrapés i al desplaçament o al trencament a la llosa de transició com a origen del problema


El regidor de Modernització de l’Espai Públic i Manteniment, Héctor Díez, i l’enginyer de camins municipal, Luis Tebar, han donat compte aquest matí de les conclusions de l’estudi del pont del Bimil·lenari després de les foradades que s’han produït en els últims mesos, especialment a la rotonda amb l’encreuament del carrer Cauce. Es tracta de l’estudi geotècnic del terreny i de l’estructura del pont encarregat amb la finalitat de buscar solucions als problemes apareguts.

Cal recordar que els treballs de camp van començar el passat 8 de juny i han consistit, entre altres qüestions, en la instal·lació de testimonis topogràfics per a detectar moviments al pont i al seu entorn, en la realització de diferents sondejos subterranis mitjançant maquinària especialitzada, en mesuraments topogràfics de precisió, en mesuraments inclinomètrics, en assajos de laboratori i, finalment, en una inspecció en profunditat per part de tècnics de l’estructura del pont i de tot el seu entorn al vessant del riu Vinalopó.

Luis Tebar ha resumit les 77 pàgines de l’informe segons el qual, “els problemes no estan produïts per filtracions d’aigua, ni tampoc es deuen a la inestabilitat al vessant del Vinalopó. L’empresa que ha realitzat l’estudi apunta al possible moviment a la llosa de contrapés i al desplaçament o al trencament a la llosa de transició com a origen del problema”.

A partir d’aquest informe, Héctor Díez, ha explicat els passos que donarà l’Ajuntament per a donar solució als problemes existents i per a garantir la seguretat del pont.

“El primer pas que donarem és traslladar l’informe realitzat per l’empresa contractada al despatx que en el seu moment va realitzar el projecte del pont, que és qui millor coneix aquesta infraestructura. En segon lloc, el propòsit de l’Equip de Govern és propiciar una reunió entre els tècnics de l’Ajuntament i els redactors del projecte per a intercanviar impressions sobre les conclusions que ens permeten actuar en el present any 2022”, ha explicat Díez, que ha afegit que “encara que l’estudi ha conclòs, es continuaran realitzant mesuraments topogràfics una vegada al mes per a continuar estudiant de prop els possibles moviments”.

L’edil de Manteniment, Héctor Díez, anuncia que per a l’Equip de Govern és una prioritat garantir la seguretat al pont i que el pressupost de 2022 ja compta amb 100.000 euros per a aquesta comesa

Finalment, el regidor ha destacat que en el present any 2022 es produiran obres al pont. “Per això, el pressupost de 2022 ja preveu una partida inicial de 100.000 euros específics per al manteniment de ponts, no obstant això, si les actuacions han de ser de major envergadura s’ampliarà el pressupost fins el que siga necessari”.

El regidor ha indicat que serà necessari obrir tota la zona on es troba la foradada perquè “el propòsit és contrastar tot el que posa l’informe visualment a través d’una actuació en profunditat que ens permeta comprovar l’estat dels farciments i de les lloses de contrapés per a propiciar que la reparació que s’haja de realitzar perdure en el temps”.

Díez ha conclòs i ha assenyalat que “el que vull deixar clar és que el Govern Municipal posarà tots els mitjans necessaris en l’àmbit tècnic i en l’àmbit d’actuacions per a continuar garantint la seguretat en el pont”.