‘The Hoff Brand’, una nova empresa que s’instal·la a Elx Campus Tecnològic

‘The Hoff Brand’, una nova empresa que s’instal·la a Elx Campus Tecnològic

La vicepresidenta de Pimesa, Ana Arabid, explica que es tracta d’una marca de base tecnològica dedicada al comerç de calçat, tèxtil i complements


La regidora d’Urbanisme i vicepresidenta de PIMESA, Ana Arabid, ha informat que l’empresa municipal ha aprovat l’adjudicació en règim de lloguer dels locals 1 al 13 de la planta baixa de l’Edifici 77a.1 d’Elx Campus Tecnològic, que totalitzen una superfície de 1.354,15 m², així com de 19 places de garatge, a la mercantil The Hoff Brand SL.

L’empresa municipal fa un nou pas per a la construcció d’un edifici de 76 habitatges destinats a lloguer assequible al barri de Trabalon

“Es tracta d’una empresa de base tecnològica dedicada al comerç de calçat, tèxtil i complements que establirà la seua seu social corporativa a Elx Campus Tecnològic”, ha indicat Arabid, que ha afegit que “s’adjudiquen a aquesta mercantil 1.354 metres quadrats de la planta baixa i 19 places de garatge per una renda mensual de 7.774 euros més IVA i un termini de deu anys”.

Avanços en la regeneració del barri de Sant Antoni

D’altra banda, en el Consell d’Administració es va aprovar la certificació 14 de les obres del quart bloc de Sant Antoni, un edifici que compta amb 54 habitatges i que el mes d’abril portava un percentatge d’execució del 31,06%. En relació a aquest edifici es va aprovar també el contracte d’execució de les obres per a la infraestructura elèctrica.

En el consell celebrat ahir també es va aprovar el plec de condicions per a l’assistència tècnica de redacció del projecte d’un edifici a construir a la parcel·la número 5 del PRIM de Sant Antoni.

Segons ha explicat la vicepresidenta de l’empresa municipal, “PIMESA té l’objectiu de poder disposar en pocs mesos d’una proposta edificatòria a l’àmbit del barri Sant Antoni que permeta aconseguir fons públics per a escometre una nova fase del projecte de renovació urbana d’aquest barri, o bé per a construir un edifici en règim de lloguer assequible, que incrementa el Parc Públic d’habitatge municipal, destinat a famílies del barri. La parcel·la disponible, de titularitat municipal, compta amb una superfície de 872 m² i un potencial d’aproximadament 45 habitatges”.

El contracte ix a licitació per un import de 138.000 euros i l’objectiu és continuar avançant en la regeneració del barri i aconseguir fons públics per a escometre una nova fase del projecte de renovació urbana.

Habitatges de lloguer assequible al barri de Trabalon

El Consell d’Administració de PIMESA va aprovar l’Estudi Previ de construcció d’un edifici de 76 habitatges destinats al lloguer al carrer Mestre Ángel Llorca d’Elx, a l’entorn de l’hort de Trabalon redactat per Gea Arquitectes.

Es tracta d’un solar de 2.168 metres quadrats i una edificabilitat de 5.420 metres quadrats de residencial i de 867 metres quadrats de comercial en planta baixa.

“Seria un edifici destinat a lloguer assequible tenint en compte l’escassetat d’aquests habitatges i l’alta demanda existent, a la qual cosa les administracions hem de donar resposta”, ha apuntat Arabid, que ha explicat que a través de Pimesa s’ha sol·licitat a l’equip redactor que ajuste la solució arquitectònica plantejada, un ajust del qual ha resultat un increment en el nombre d’habitatges de 72 projectades inicialment a 76.

La regidora ha indicat que el projecte i l’execució de les obres de construcció de l’edifici seguiran criteris d’arquitectura bioclimàtica i sostenible: eficiència en l’ús de recursos, materials i energia, aprofitament de recursos ambientals disponibles, generació d’espais verds i reducció de costos de manteniment de l’edifici i habitatges, entre altres.

Estarà basat en una arquitectura el disseny de la qual pivota entorn d’un gran pati central que actua de nucli de relació veïnal, que exerceix una doble funció social i bioclimàtica. Té un gran valor com a lloc comú veïnal i també ajuda a mantindre una temperatura estable en l’edifici al llarg de l’any, que proporciona, a més, il·luminació i ventilació natural.

A la planta baixa es troben dos locals comercials i una àmplia zona exterior al conjunt urbanístic.

A la terrassa de l’edifici es planeja com a lloc comú per a la cura d’horts urbans, espais per a diferents activitats individuals o col·lectives, zones de treball o de relaxació on gaudir del sol i del clima mediterrani. Està previst que la terrassa albergue a més una zona amb panells solars fotovoltaics, així com les unitats exteriors de climatització.

Els 76 habitatges plantejats seran de diferents tipologies per a atendre les necessitats intergeneracionals, amb una, dos o tres habitacions, totes amb accés des del pati central i vistes a l’exterior a les quatre orientacions possibles de la façana de l’edifici. La disposició dels habitatges és gestionada de manera que sempre tinguen ventilació creuada.

La inversió total a realitzar en l’edifici s’estima en uns 8,7 milions d’euros, sense incloure el cost del solar, per la qual cosa s’estima necessari per a escometre-la la cerca de fons provinents del Pla Habitatge 2022-2025 o del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026 finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, així com de finançament amb línies especials de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) o d’altres organismes o entitats públics o privats.