ABONAMENT RESPIR TERCERA EDAT

CONCEPTE:

Tenen com a objecte finançar diferents modalitats d’estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat, quan per necessitats que afecten persones majors o els seus cuidadors familiars, les persones majors necessiten l’atenció d’un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de forma habitual, es presten i/o es reben en l’àmbit familiar.

COM TRAMITAR

Presencialment

Com es fa el tràmit?

Sol·licitant cita amb el/la treballador/a social corresponent, qui informarà dels requisits i la documentació que cal aportar.

Qui el pot demanar?

Persones majors de 65 anys. També persones de 55 anys o més diagnosticades amb la malaltia d’Alzheimer o unes altres demències

Documentació:

1. Sol·licitud model normalitzat degudament emplenant

2. Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

3. Sol·licitud d’alta de domiciliació bancària emplenada.

4. Informes mèdics

5. Altres

On es pot fer?

Sol·licitar cita amb el/la treballador/a social en els punts SIOA d’Elx, en els centres socials de pedanies.

Dates: El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV

Preu: Gratuït

Organisme responsable: CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES