AJUNTAMENT D'ELX

Codi Ètic del Bon Govern Local

L’Ajuntament d’Elx és conscient des de fa anys de la necessitat de subscriure un codi ètic per al bon govern de la ciutat. Així, l’any 2010 es va adherir, en una sessió plenària celebrada el 26 d’abril, al Codi Ètic del Bon Govern Local que va redactar la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). I es va acordar incorporar els seus principis i normes a l’activitat municipal.

Més endavant, l’11 d’octubre de 2016, l’alcalde i els regidors van signar la seua adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana. I a aquest mateix codi es van incorporar posteriorment els nous regidors de l’actual Corporació.


 

Codi del Bon Govern Local - Document de la FEMP Veure enllaç


Codi de Bon Govern de la Generalitat. Veure enllaç


Declaració individualitzada d'adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat. Veure enllaç