Atenció Col·lectius Específics

L’Ajuntament d’Elx compta des de fa anys amb un conjunt important de centres, serveis i prestacions dirigits a donar resposta a les necessitats de col·lectius específics, persones especialment vulnerables o en risc d’exclusió social.

Aquest servei té com a finalitat garantir un mínim de qualitat de vida als membres de col·lectius específics, al temps que promou mesures de discriminació positiva i la igualtat d’accés als recursos i mesures de política social; a més, s’atenen i es prevenen les seues necessitats i problemes socials.

Així, factors com l’envelliment demogràfic o les situacions d’exclusió social, obliguen a dedicar una especial atenció a les polítiques socials, destinades als col·lectius més vulnerables de la societat: persones majors, dones, xiquets, xiquetes i adolescents; persones amb discapacitat, persones amb conductes addictives i, en general, qualsevol persona o grup en situació de dificultat econòmica o social.

A través de la Regidoria de Majors s’ha creat una xarxa de recursos per a donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu que està adquirint un protagonisme significatiu dins de la població que conforma la ciutat.

Els nostres majors són persones actives, autònomes que reclamen més serveis específics d’acord amb les seues característiques, situació i necessitats concretes.

Des de la Regidoria desitgem promoure a més la participació de les persones majors en la ciutat i el seu entorn, la promoció de l’autonomia personal, així com, garantir l’equitat en el tracte davant qualsevol tipus de discriminació.

Consell municipal de persones majors

Facilita i regula els canals de participació de les persones majors en àmbit local. (BOP el 5 d’octubre de 2012). Document

Curs d’informàtica per a persones majors

Informació: centres socials d’Elx i pedanies; oficines PROP

Campaña Bodes d’Or

La Regidoria de Persones Majors organitza la Campanya Bodes d’Or per a parelles que facen 50 anys de casats. L’esdeveniment està previst per al mes d’octubre i podran assistir-hi tots els familiars.

Persones destinatàries: parelles que l’any en curs celebren els 50 anys de casats i estiguen empadronades en el municipi.

Període d’inscripció: des de l’1 d’abril fins al 31 de juliol (tots dos inclusivament).

Documentació a aportar:

 • Fotocòpia del llibre de família: fulla en la qual apareix la data de l’enllaç.
 • Fotocòpia del DNI de cadascun dels membres de la parella.
 • Una fotografia de la boda, grandària 15 x 20 cm, per a utilitzar en l’exposició de fotografies.
 • Emplenar el full d’inscripció.        

Lloc d’inscripció:  Regidoria de Persones Majors, carrer  Ànimes núm. 1. 966 658 025.

Oci i temps lliure.

Programa de vacances.

Programa de Termalisme Saludable Imserso
Veure enllaç


Imserso. Veure enllaç


Termalisme Valencià
Veure enllaç


VACANCES SOCIALS PER A MAJORS 2017
Veure enllaç


Concert - Ball ``Dia dels Enamorats``
Veure enllaç


Recursos dirigits a persones majors. Dependència
Veure enllaç


Associacions de la tercera edat d'Elx
Veure enllaç


Oficina d’Atenció a Persones amb Diversitat Funcional

La Regidoria de Benestar Social treballa per a garantir la qualitat de vida a les persones amb diversitat funcional del municipi, promou entre elles la igualtat en l’accés als recursos i mesures de política social, i atén les seues necessitats i problemes socials.

L’Oficina d’atenció a persones amb diversitat funcional realitza els següents tràmits:

Targeta d’estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (ET). És una targeta que permet a qui la posseïsca  aparcar el seu vehicle en les zones reservades per a minusvàlids.

Aparcament Reservat en la via pública per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (AR). Aquest recurs li permet sol·licitar plaça d’aparcament per a vehicles utilitzats per titulars de la targeta d’estacionament.

Bonotaxi per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (BT). Subvenció equivalent al 50% de l’import de les carreres d’auto-taxi quan aquestes es desenvolupen tenint com a punt d’origen o destinació el terme municipal d’Elx, amb un límit màxim anual de 300,00 euros i condicionada a l’efectiva existència de crèdit pressupostari.

Targeta d’accés gratuït a l’autobús per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (TA). Destinat a les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, majors de 3 anys i empadronades a Elx, que disposen de resolució expressa sobre el reconeixement del grau de discapacitat i mobilitat reduïda de 7 punts emesa pel Centre d’Avaluació i Orientació de Discapacitats dependent de la Direcció territorial de Benestar Social.

 • Consell Municipal de Persones amb Discapacitat. Facilita i regula els canals de participació de les persones amb discapacitat en l’àmbit local.
 • Pla d’Acció Persones amb Discapacitat 2012/2016. L’Ajuntament d’Elx contribuirà a enfortir la col·laboració mútua i la coordinació d’esforços entre les associacions de persones amb discapacitat i les seues famílies, així com la col·laboració entre les associacions i l’Ajuntament d’Elx.
 • Taller “Respir Familiar” Centre Social Francés Cantó: Durant el curs escolar es realitzen tallers dirigit a joves amb discapacitat psíquica els dissabtes al matí de 9.30 a 12.30 hores.
 • Escola d’Estiu “Àrea Especial Platja dels Arenals”: Durant els mesos de juliol i agost es posa en marxa l’Escola d’Estiu “Àrea Especial platja dels Arenals” que tindrà lloc en els Arenals del Sol. L’Escola d’Estiu ofereix activitats d’oci i temps lliure perquè les persones amb discapacitat òmpliguen el seu estiu d’activitats enriquidores en un entorn estimulant i distès. Termini i lloc d’inscripció: de l’1 al 10 de juny. OMAC municipal.

Qui pot rebre aquest servei?

Qualsevol persona que resideix a Elx i necessita aquest servei.

S’ha de pagar?

Tots els serveis són gratuïts excepte que ho especifique en la instància.

Com es pot accedir?

Oficina d’Atenció a Persones amb Diversitat Funcional.

Immigració (AMICS)

L’agència de mediació per a la integració i la convivència social (AMICS), és una oficina local creada en virtut d’un conveni entre la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament d’Elx per afavorir la integració de la població immigrant del nostre municipi, i facilitar-li l’accés als recursos normalitzats que les administracions i altres entitats disposen en aquesta matèria.

A més fomenta la convivència intercultural i la cohesió social mitjançant l’establiment de relacions basades en el coneixement, el diàleg, i el respecte entre persones de diferent origen, identitat cultural o situació administrativa

 • Para atenció social especialitzada dirigida a la població d’origen estranger i realitza informes d’arrelament social, adequació d’habitatge, tornada voluntària i repatriació.
 • Realitza tràmits administratius vinculats a l’Oficina d’Estrangeria d’Alacant.
 • Informa, orienta i deriva en àmbits diversos com l’educatiu, el laboral, el sanitari o el social.
 • També duu a terme projectes dirigits a tota la població, de manera que es fomente la participació social de tots els il·licitans i de totes les il·licitanes, la utilització de la mediació intercultural i la sensibilització amb els moviments migratoris.

Qui pot rebre aquest servei?

Qualsevol persona que residisca a Elx i necessita aquest servei.

¿S’ha de pagar?

Tots els serveis són gratuïts excepte l’Informe d’Adequació d’Habitatge.

Com es pot accedir?

CS Polivalent de Carrús

Dades de contacte


C/ Antonio Brotons Pastor núm. 72, 1a planta

966 659 225

elcheamics@elx.es

Horari: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 hores

Reglament orgànic del Consell Municipal d'Integració
Veure enllaç


Directori d'associacions
Veure enllaç


www.elcheconlosbrazosabiertos.com Veure enllaç


Centre de Rehabilitació i Integració Social

El CRIS (Centre de Rehabilitació i Integració Social) és un centre públic que presta serveis a persones amb malaltia mental amb una deterioració significativa de les seues capacitats funcionals, on es duen a terme programes de treball adequats a les característiques, a les necessitats i a la situació concreta dels i de les usuàries.

 

EQUIP DE PROFESSIONALS

L’equip d’atenció del CRIS està compost actualment per onze professionals, entre els quals es troben una directora/psicòloga, tres psicòlegs, una treballadora social, un educador social, una tècnic auxiliar, tres monitores i una ordenança.

GESTIÓ DE PLACES:

El CRIS d’Elx, de titularitat pública i dependent de la Generalitat Valenciana, és gestionat per l’Ajuntament d’Elx.

Té capacitat per a 75 persones usuàries.

Qui pot rebre aquest servei?

SOL·LICITUD DE PLAÇA EN EL CENTRE

Les persones usuàries del CRIS són derivades, mitjançant informe raonat, per l’equip psiquiàtric de la Unitat de Salut Mental que els corresponga. La documentació es tramita a través del mateix centre. Les sol·licituds són remeses a la Unitat de Malalts Mentals de la Direcció territorial d’Alacant de la Conselleria de Benestar Social, qui finalment assigna l’ocupació de les places.

S’ha de pagar?

Tots els serveis són gratuïts excepte que ho especifique en la instància.

Com es pot accedir?

Està situat al barri d’Altabix, c/ Músic Pepico Vaello Ferrández, 2, 03202, Elx.
Telèfon  966 658 275

Fax            965 457 522

E-mail:      cris@elx.es

La Promoció de la salut és el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seua salut per a millorar-la (Carta d’Otawa, 1986).

Des del municipi d’Elx es contempla un servei destinat a la prevenció i promoció de la salut en tot l’àmbit del municipi.

Des de la Regidoria de Benestar Social tractem d’incidir en els estils de vida, al temps que oferim oportunitats per a mantenir hàbits saludables i orientem la ciutadania perquè puga prendre les seues pròpies decisions pel que concerneix la seua salut.

Es preveu el seu desenvolupament en cooperació amb la ciutadania i els col·lectius socials, i es fomenten la protecció de la salut de la població i els estils de vida saludables que contribuïsquen a millorar la qualitat de vida de totes les persones.

Objectius:

 • Sensibilitzar sobre la salut (ampliant el concepte) sobretot els determinants que hi tenen a veure. A la població i a les Institucions.
 • Potenciar la Salut de la població en general (amb especial incidència en joves, xiquets i xiquetes).
UPCCA UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE CONDUCTES ADDICTIVES

Què és la UPCCA?

La UPCCA és un servei municipal, l’objectiu bàsic del qual és la prevenció en el camp de les addiccions, així com la promoció de la salut i el benestar social a través de programes familiars, educatius i comunitaris. Desenvolupa, en l’àmbit municipal, les estratègies pertinents dirigides a reduir o evitar l’ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com a promoure hàbits de vida saludables (Llei 10/2014. de 29 de desembre de la Generalitat de Salut de la Comunitat Valenciana). Per a açò compta amb professionals amb formació específica (psicòleg/òloga i educador/a social), així com recursos i programes acreditats oficialment.

Objectius

 • Avaluar les necessitats en l’àrea de les drogodependències i altres conductes addictives, així com definir factors i grups de risc amb la implicació dels diferents sectors relacionats amb la salut.
 • Realitzar i coordinar programes preventius en l’àmbit escolar, familiar i comunitari i especialment tots aquells que es desenvolupen o promouen des del Servei de Gestió de Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
 • Coordinar les activitats preventives que des de diferents àmbits d’actuació es desenvolupen en la nostra ciutat.
 • Dotar d’assessorament i formació en l’àrea de drogodependències i altres addiccions i, més concretament, en l’àmbit de la prevenció a col·lectius/professionals amb interès i implicació en el tema.
 • Millorar els canals de comunicació social i així dinamitzar les relacions entre diferents grups que formen la comunitat, a través de la participació en les taules de salut, de prevenció i socioeducativa que es realitzen en el municipi.

Programes i Serveis

Alguns dels programes que es desenvolupen des d’aquesta Unitat, són:

En l’àmbit escolar:

Programa Brúixola/Brúixola: dirigit a famílies xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys dels centres escolars. La seua implantació està prevista per a l’any escolar 2017-2018.

Programa 12-16: dirigit a joves d’entre 12 i 16 anys dels centres d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). El Programa consta de quatre sessions, de les quals: dos són dinamitzades per personal de la UPCCA, i les dues restants, primera i quarta, pels tutors i tutores.

Programa Salut En Curs: dirigit a l’alumnat de primària i secundària, és un programa de promoció de la salut i prevenció en drogodependències a través del cinema.

Programa PrevTec 3.1.: dirigit a l’alumnat de secundària, és un programa de prevenció de les addiccions tecnològiques que aborda: mòbil, videojocs i Internet. El Programa consisteix en tres sessions facilitades per personal de la UPCCA.

Programa Ludens: Dirigit a l’alumnat de batxillerat i cicles formatius, és un programa de prevenció del joc d’atzar on-line. El Programa consisteix en tres sessions facilitades per personal de la UPCCA.

En l’àmbit del menor i família:

Programa FARO: dirigit a adolescents/joves i les seues famílies, amb patrons d’ús, abús i/o dependència de substàncies psicoactives i altres conductes addictives.

Programa CAP: és un programa socioeducatiu dirigit a joves amb mesures judicials, relativa a fets esdevinguts sent menors d’edat i que tinguen relació amb el consum de drogues.

En l’àmbit comunitari:

Programa Servei Responsable: dirigit a l’empresariat i als empleats i empleades d’establiments del sector hostaler, té la finalitat de prevenir i de reduir els riscos que, el consum abusiu d’alcohol i altres drogues il·legals, poden produir en la ciutadania.

En l’àmbit laboral:

Programa de Deshabituació Tabáquica: dirigit al Personal Docent i Investigador (PDI) i al Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la Universitat Miguel Hernández. El programa s’enquadra dins del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament d’Elx i la Universitat.

 

Pla municipal de prevenció de conductes addictives

El Pla Municipal de Prevenció de Conductes Addictives és l’instrument que articula les línies d’estratègiques d’actuació que, des de l’Ajuntament d’Elx, s’engegaran en el municipi en matèria de prevenció de conductes addictives, entre els anys 2017-2020, des d’un enfocament comunitari.

Sorgeix de l’experiència i reflexió de diferents agents implicats en la promoció de salut, per a coordinar; donar continuïtat i estabilitat; així com millorar i optimitzar les actuacions en aquest àmbit de prevenció.

Un pla en el qual han participat, d’una banda, personal tècnic procedent dels departaments municipals que, de forma directa o indirecta estaven implicats en aquesta matèria: Esports, Joventut, Sanitat, Policia Local, Educació i Serveis Socials, a través de la Comissió Interdepartamental encarregada d’elaborar el present Pla, legitimada per acord de la Junta de Govern Local de data 2 d’octubre i liderada per la UPCCA.

Però a més, aquesta Comissió s’ha enriquit a partir de la incorporació en la mateixa d’un conjunt d’entitats de l’Administració Sanitària, (les Unitats de Conductes Addictives dels dos centres de salut existents en la ciutat d’Elx) així com d’altres organitzacions socials que, o bé comparteixen l’objectiu de la prevenció en matèria de conductes addictives, o bé són entitats a les quals els afecta directament: Associació Noray, Associació APAEX, AMPAS, i responsables directius d’instituts d’educació secundària.

Pla municipal de prevenció de conductes addictives Veure enllaç


Dades de contacte


C/ Curtidors, 23, 03203

966658060

upcca@ayto-elche.es