Serveis de les biblioteques

De forma totalment gratuïta, les biblioteques que integren la xarxa municipal ofereixen els següents serveis:

INFORMACIÓ I CONSULTA EN SALA DE DOCUMENTS

Consulta de catàlegs a través dels ordinadors (OPAC)

 PRÉSTEC

Durant un termini determinat, indicat en les normes i segons el tipus de document, és possible utilitzar en préstec domiciliari:

  • Llibres
  • Revistes
  • Música
  • Cinema i documentals en DVD
  • Videojocs

*Veure normativa del servei de préstec

Per a utilitzar el servei de préstec és imprescindible disposar de la targeta o carnet de lector.

  • Les biblioteques que formen part de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana disposen d’un carnet únic de lector que permet la utilització del servei de préstec de totes les biblioteques integrades en aquesta xarxa.
  • Pot sol·licitar-se en qualsevol de les biblioteques de la xarxa. S’obté presentant un document identificatiu (DNI, passaport, etc.).
  • Per a la sol·licitud del carnet infantil (de 0 a 13 anys) és necessari que el menor vaja acompanyat per la mare, pare o tutor legal i emplenar un imprés de sol·licitud.
  • La pèrdua o robatori del carnet s’ha de comunicar immediatament a la biblioteca.
  • El carnet és personal i intransferible.

Pots consultar i renovar els préstecs des de la web de Lectura Pública Valenciana.

HEMEROTECA

En totes les biblioteques existeix una zona amb accés lliure per a lectura de periòdics i de revistes, amb la possibilitat d’utilitzar el servei de préstec d’aquestes últimes.

A la sala d’investigació es pot consultar premsa històrica i a més comptem cada vegada amb més capçaleres de premsa disponibles en línia: l’ Hemeroteca Digital i una selecció d’articles de Pere i Aurelià Ibarra, amb altres curiositats i temàtica també local.

ORDINADORS AMB ACCÉS A INTERNET I WIFI

Totes les biblioteques de la RBME disposen de servei d’ordinadors amb accés a Internet i zona wifi lliure perquè puga utilitzar-lo amb qualsevol dels seus dispositius.

Per a l’ús dels ordinadors de sala es requereix donar-se d’alta en el servei i per a la seua utilització disposa d’una hora diària.

FORMACIÓ D’USUARIS

Col·laborem amb els col·legis, els instituts, les associacions i altres institucions en la programació d’activitats encaminades a donar a conéixer els fons i els serveis bibliotecaris.

ACTIVITATS CULTURALS

La biblioteca, en el seu esforç per acostar-se i donar un millor servei a la comunitat, organitza activitats culturals dirigides a xiquets, joves i adults. Anualment es programen activitats com ara exposicions, contacontes, tallers de lectura, recitals, concerts, etc., que es publiciten tant des d’aquesta pàgina com des de cadascuna de les biblioteques de la xarxa.