Serveis en la biblioteca

De forma totalment gratuïta, les biblioteques que integren la xarxa municipal oferixen els servicis següents:

INFORMACIÓ I CONSULTA

Consulta de catàlegs a través dels ordinadors (OPAC)

PRÉSTEC 

Durant un termini determinat, indicat en les normes i segons el tipus de document, podeu utilitzar en préstec domiciliari…

  • Llibres
  • Revistes
  • Música
  • Cine i documentals en DVD
  • Videojocs

*Ver normativa del servici de préstec”

Per a utilitzar el servei de préstec és imprescindible disposar de la targeta o carnet de lector. (Vegeu-ne normativa)

Pots consultar els teus préstecs i fer reserves des de la web de la Xarxa de Lectura Pública valenciana.

HEMEROTECA

En totes les biblioteques hi ha una zona amb accés lliure per a lectura de periòdics i revistes, amb la possibilitat d’utilitzar el servici de préstec d’estes últimes.

En la sala d’investigació es pot consultar premsa històrica i a més comptem cada vegada amb més capçaleres de premsa disponibles on line: l’Hemeroteca Digital i una selecció d’articles de Pedro i Aureliano Ibarra, amb altres de curiositats i temàtica també local.

ORDINADORS AMB ACCÉS A INTERNET I WIFI

Totes les biblioteques de la XBME disposen de servei d’ordinadors amb accés a Internet i zona wifi lliure perquè pugueu utilitzar-lo amb qualsevol dels seus dispositius

Per a l’ús dels ordinadors de la sala es requereix donar-se d’alta en el servei. Es disposarà d’una hora diària per a la seua utilització (vegeu-ne normativa)

FORMACIÓ D´USUARIS

Col·laborem amb els col·legis, instituts, associacions i la resta d’institucions en la programació d’activitats encaminades a donar a conéixer els fons i serveis bibliotecaris

ACTIVITATS CULTURALS

La biblioteca, en el seu esforç per apropar-se i donar un millor servei a la comunitat, organitza activitats culturals adreçades a xiquets, joves i adults. Anualment es programen activitats com ara exposicions, contacontes, tallers de lectura, recitals, concerts, etc., que es publiciten tant des d’aquesta mateixa pàgina com des de cada una de les biblioteques de la xarxa.