CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNES

En la taula següent es pot consultar el Calendari d’admissió d’alumnes de cada nivell educatiu per al Curs 2017-2018:

[table id=22 /]

(1) Atenció: Presentació telemàtica. (2) Possibilitat de presentació telemàtica.
(3) Alta en el Sistema Nacional d’Ocupació Juvenil. Mínim 18 anys. Cap títol de FP/ESO, no estar escolaritzat i estar sense treball.