L’equip de Mesures Judicials d’Acció Social està format per:

 • 4 Educadors/es Socials
 • 1 Treballador/a Social
 • 1 Monitor/a

Aquestes mesures són susceptibles de ser imposades en:

1. Medi obert: No impliquen l’internament de la persona menor en centre, però cada menor té l’obligació de complir la mesura que la judicatura li haja imposat.

La tipologia de mesures:

 • Tractament ambulatori
 • Assistència a un centre de dia
 • Llibertat vigilada
 • Convivència amb una altra persona, família o grup educatiu
 • Prestacions en benefici de la comunitat
 • Realització de tasques socioeducatives

2. Internament:

 • Internament en règim tancat
 • Internament en règim semiobert
 • Internament en règim obert
 • Internament terapèutic
 • Permanència de cap de setmana

L’equip de Mesures Judicials es troba en el Centre Social de Palmerars.