CASA DE LA DONA

Casa de la Dona

Casa de la Dona és un lloc de trobada de les dones il·licitanes, que pretén ser un espai de reflexió i de posada en comú d’experiències i treballs en valors d’igualtat, a través de la participació i del treball conjunt del moviment associatiu de dones i la Regidoria d’Igualtat. Els seus àmbits d’acció són la població en general i l’àmbit escolar en concret, incloent-hi accions cap a l’empresariat il·licità.

Des de Casa de la Dona, s’impulsen també accions i activitats de promoció i empoderament de les dones:

 • Orientació laboral per a la promoció de l’ocupabilitat de les dones.
 • Accions de formació.
 • Accions de prevenció de la violència de gènere i masclista.
 • Accions de promoció de l’associacionisme de dones.
 • Promoció de la cultura creada per dones.
 • Conferències i fòrums de debat.
 • Estudis i anàlisis de la realitat de les dones en temes d’igualtat i de violència de gènere i masclista.
 • Activitats d’oci.
 • Activitats coordinades amb les diferents Associacions i Col·lectius de Dones del municipi.

També tenim a la disposició de la ciutadania una biblioteca amb documentació i llibres relacionats amb la dona i la igualtat entre sexes.

Programa Concilia

CANVI DELS PANYS DELS DOMICILIS DE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE Veure enllaç


Agent d’Igualtat

Què ofereix l’Agent d’Igualtat?

Atenció a Dones:

 • Orientació sociolaboral: Tècniques per a la cerca d’ocupació.
 • Orientació professional i formativa.
 • Orientació per a la creació d’empreses.
 • Informació sobre recursos i serveis per a dones.
 • Informació sobretot tipus de normativa que afavorisca la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Assessorament a Grups de Dones:

 • Disseny d’accions per a fomentar l’associacionisme femení.
 • Orientació per a la constitució d’associacions de dones.
 • Difusió de subvencions i ajudes per a associacions de dones.
 • Campanyes de sensibilització en igualtat d’oportunitats.

Assessorament a Entitats:

 • Creació de xarxes i coordinació amb diferents organismes.
 • Col·laboració en el disseny, la programació, l’avaluació i la implantació de Plans d’Igualtat.
 • Realització de funcions d’avaluació dels Plans d’Igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana.
 • Col·laboració en el disseny i l’avaluació de polítiques d’igualtat d’oportunitats i d’accions positives, per a consolidar la participació igualitària d’homes i de dones en qualsevol àmbit social, polític, econòmic, cultural i laboral

Dades de contacte


Avinguda Jubalcoi, 34. 03202

965441175

igualdad@elche.es

http://www.casadeladona.com