CASA DE LA DONA

Casa de la Dona

Casa de la Dona és un lloc de trobada de les dones il·licitanes, que pretén ser un espai de reflexió i de posada en comú d’experiències i treballs en valors d’igualtat, a través de la participació i del treball conjunt del moviment associatiu de dones i la Regidoria d’Igualtat. Els seus àmbits d’acció són la població en general i l’àmbit escolar en concret, incloent-hi accions cap a l’empresariat il·licità.

Des de Casa de la Dona, s’impulsen també accions i activitats de promoció i empoderament de les dones:

 • Orientació laboral per a la promoció de l’ocupabilitat de les dones.
 • Accions de formació.
 • Accions de prevenció de la violència de gènere i masclista.
 • Accions de promoció de l’associacionisme de dones.
 • Promoció de la cultura creada per dones.
 • Conferències i fòrums de debat.
 • Estudis i anàlisis de la realitat de les dones en temes d’igualtat i de violència de gènere i masclista.
 • Activitats d’oci.
 • Activitats coordinades amb les diferents Associacions i Col·lectius de Dones del municipi.

També tenim a la disposició de la ciutadania una biblioteca amb documentació i llibres relacionats amb la dona i la igualtat entre sexes.

Programa Concilia

PLA MUNICIPAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE Veure enllaç


CANVI DELS PANYS DELS DOMICILIS DE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE Veure enllaç


Agent d’Igualtat

Què ofereix l’Agent d’Igualtat?

Atenció a Dones:

 • Orientació sociolaboral: Tècniques per a la cerca d’ocupació.
 • Orientació professional i formativa.
 • Orientació per a la creació d’empreses.
 • Informació sobre recursos i serveis per a dones.
 • Informació sobretot tipus de normativa que afavorisca la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Assessorament a Grups de Dones:

 • Disseny d’accions per a fomentar l’associacionisme femení.
 • Orientació per a la constitució d’associacions de dones.
 • Difusió de subvencions i ajudes per a associacions de dones.
 • Campanyes de sensibilització en igualtat d’oportunitats.

Assessorament a Entitats:

 • Creació de xarxes i coordinació amb diferents organismes.
 • Col·laboració en el disseny, la programació, l’avaluació i la implantació de Plans d’Igualtat.
 • Realització de funcions d’avaluació dels Plans d’Igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana.
 • Col·laboració en el disseny i l’avaluació de polítiques d’igualtat d’oportunitats i d’accions positives, per a consolidar la participació igualitària d’homes i de dones en qualsevol àmbit social, polític, econòmic, cultural i laboral

Dades de contacte


Avinguda Jubalcoi, 34. 03202

965441175

igualdad@elche.es

http://www.casadeladona.com