Programa Concilia

Concilia és un programa d’intervenció social desenvolupat per la Regidoria d’Igualtat, Drets Socials i Polítiques Inclusives des de febrer de 2022 amb l’objectiu de facilitar a les famílies il·licitanes la conciliació de les responsabilitats familiars amb les obligacions d’índole laboral, formativa o de cerca d’ocupació.

Actuacions:

  • Aules vespertines: Consistents en activitats de caràcter lúdic i educatiu, en horari extraescolar o períodes no lectius, de dilluns a divendres, amb accés universal i gratuït i dirigit per personal municipal qualificat en coordinació amb els equips directius i les AMPAS dels centres educatius del municipi.
  • Escoles d’estiu: Actuació de reforç per a facilitar la participació de xiquets i xiquetes amb major necessitat d’atenció.
  • Campaments d’estiu: Es té en compte el nivell de renda i les càrregues familiars. Es prioritzaran les famílies monoparentals, les víctimes de violència de gènere, dones en atur de llarga duració, dones majors de 45 anys i unitats familiars en les quals existisquen altres responsabilitats relacionades amb les cures.

En cadascuna d’aquestes actuacions es realitzen activitats que fomenten la cultura, l’esport, la participació, la interculturalitat i l’educació ambiental i emocional. Tot això combinat amb temps per a la realització de les tasques escolars i l’aprenentatge de tècniques d’estudi.

Participants.

IES Monserrat Roig

IES Carrús

IES Joanot Martorell

IES Severo Ochoa

CEIP La Marina

CEIP La Vallverda

CEIP Mestre Canaletes

CEIP Puçol

CEIP Mediterrani

CEIP Miguel Hernández

CEIP Jaime Balmes

CEIP Ramón Llull

CEIP Dama d’Elx

Finançament:

La iniciativa és finançada per la Generalitat Valenciana amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d’Igualtat per part de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere en el marc del Pla Corresponsables, amb una partida pressupostària de 269.000€.

Per a la realització del programa s’han contractat un total 14 tècnics i tècniques d’animació sociocultural i 2 treballadores socials responsables de la coordinació.

Inscripció:

La sol·licitud per a participar en el programa s’ha de dur a terme a través de l’AMPA o de l’equip directiu del centre educatiu corresponent.