Programa Concilia

Programa d’actuació dissenyat i desenvolupat per l’Ajuntament d’Elx, a través de les regidories d’Educació i Igualtat, Drets Socials i Polítiques Inclusives, amb l’objectiu principal de facilitar a les famílies la conciliació de les responsabilitats familiars amb les obligacions d’índole laboral, formativa o de cerca d’ocupació.

El programa és finançat per la Generalitat amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d’Igualtat, Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere en el marc del Pla Corresponsables, amb una quantia de 379.699, 28 €.

Desenvolupa  actuacions de caràcter lúdic i educatiu que es duen a terme en horari extraescolar o períodes no lectius, per personal municipal, en coordinació amb els equips directius i les AMPAS dels centres educatius del municipi.

L’accés és universal i gratuït i té com a peculiaritat el fet de poder donar resposta a la necessitat de les famílies de xiquets i xiquetes de 2 a 14 anys, davant situacions imprevistes i puntuals, prèvia inscripció a través de la web municipal o directament al centre educatiu.

ACTUACIONS:

Aules Vespertines:

Inclou activitats d’oci que fomenten la cultura, l’esport, la coeducació, la participació, l’educació ambiental, l’educació emocional i la interculturalitat. Alhora que preveu un espai per a la realització de les tasques escolars diàries i a l’aprenentatge de tècniques d’estudi.

Escoles de Setmana Santa:

Oferta d’activitats en horari de 9 a 13 h durant els dies de vacances de Setmana Santa escolar no festius. (Del 19 al 22 d’abril).

Escoles d’Estiu:

  • Ampliació d’horaris en funció de les necessitats de les famílies.
  • Reforç en grups inclusius per a afavorir la participació de xiquets i xiquetes amb necessitats especials.

Campament d’estiu:

Es prioritzarà la participació de xiquets i de xiquetes que formen part de famílies o d’unitats de convivència en les quals es dona alguna de les següents circumstàncies:

  • Famílies monoparentals
  • Víctimes de violència de gènere i d’altres formes de violència contra les dones.
  • Dones en situació de desocupació de llarga duració
  • Dones majors de 45 anys
  • Unitats familiars en les quals existisquen altres responsabilitats relacionades amb les cures.
  • Es tindrà en compte el nivell de renda i les càrregues familiars.

Diagnòstic de necessitats en matèria de conciliació i de corresponsabilitat familiar:

Amb l’objectiu de precisar la constitució i la implantació d’un sistema de suport a la conciliació a través de la millora i l’increment de serveis i d’iniciatives de caràcter municipal per a l’atenció a la infància.

CENTRES EDUCATIUS PARTICIPANTS

IES Monserrat Roig

IES Carrús

CEIP La Marina

CEIP Mediterrani

CEIP Miguel Hernández

CEIP Alcúdia

CEIP Els Garrofers

CEIP Puçol

CEIP López Orozco