DEPENDÈNCIA

DEPENDÈNCIA

El programa de Servei d’Ajuda a Domicili i Dependència està dirigit a tota aquella població que necessite orientació, assessorament i/o suport per a la gestió de recursos encaminats a oferir resolució davant de problemàtiques derivades de l’atenció a persones majors, persones amb diversitat funcional o malaltia mental, tant als mateixos interessats com als seus familiars.

També s’hi inclouen aquelles persones que, en aquest col·lectiu, es puguen trobar en situació de risc o en situacions susceptibles d’incapacitació personal i necessiten un suport educatiu o una supervisió continuada per a poder mantindre els mínims de benestar social que aconseguisquen evitar el deteriorament de la seua situació i el risc d’una major marginalització.

Tràmits Veure enllaç


SOL·LICITUD TELEASSISTÈNCIA Veure enllaç


Autorització INSS i HISENDA Veure enllaç


Subsidi de Mobilitat i Compensació per Despeses de Transport (SMGT) Veure enllaç


Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional. Veure enllaç