SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

CONCEPTE:

La regulació del servei la du a terme l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant mitjançant un reglament de servei de teleassistència domiciliària destinada a tots els municipis de la província amb la finalitat de col·laborar en la prestació de serveis socials complementaris a l’ajuda a domicili.

COM TRAMITAR

Presencialment

Com es fa el tràmit?

Sol·licitant cita amb el/la treballador/a social corresponent, qui informarà dels requisits i la documentació que cal aportar.

Qui el pot demanar?

Les persones majors i les persones amb discapacitat en situació de risc psicosocial o físic, que visquen soles permanentment o bé que, convivint amb unes altres, tinguen semblants característiques d’edat o discapacitat.

Documentació:

1. Sol·licitud

2. Fotocòpia DNI dels membres de la unitat familiar

3. Certificat empadronament històric del sol·licitant i dels beneficiaris

4. Informe mèdic. Model “ Informe de salut per al reconeixement de prestacions socials”. Metges Seguretat social

5. Justificant ingressos

On es pot fer?

Sol·licitar cita amb el/la treballador/a social en els punts SIOA d’Elx o en els centres socials de les pedanies.

Dates: Tot l’any

Preu: Gratuït

Organisme responsable: Excma. Diputació Provincial d’Alacant