Casa de la Dona

La Casa de la Dona està situada en el carrer Mario Pastor Sempere núm. 43 (Centre Social Plaça de Barcelona).
Telèfon de contacte: 966 659 213 i correu electrònic igualdad@elx.es.

És un lloc de trobada de les dones il·licitanes, des d’on, a més de prestar serveis d’atenció integral, són escoltades i orientades en la seua situació personal, i són informades dels recursos existents i reben ajuda per a prendre les seues pròpies decisions i a la cerca d’alternatives per a la millora de la seua situació.
Pretén ser també un espai de reflexió i de posada en comú d’experiències i treballs en valors d’igualtat, a través de la participació i el treball conjunt del moviment associatiu de dones i la Regidoria d’Igualtat.

Informació, orientació i assessorament

 • Atenció social, psicològica i jurídica en funció de les necessitats de les dones.
 • Atenció personalitzada i integral a les dones víctimes de violència de gènere.
 • Informació sobre drets i tramitació dels recursos específics de violència.

Per a això, es compta amb un equip format per una treballadora social, una psicòloga, una agent d’ igualtat i una coordinadora de l’equip.

Des de la Casa de la Dona s’impulsaran, a més, accions i activitats de promoció i apoderament de les dones:

 • Formatives.
 • Preventives.
 • Certàmens.
 • Conferències i fòrums de debat.
 • Estudi i anàlisi de la situació de la dona en temes d’igualtat i violència de gènere.
 • Exposicions.
 • Activitats culturals.
 • Presentacions.
 • Activitats d’oci.
 • Biblioteca amb documentació relacionada amb la dona.
 • Activitats pròpies de les diferents associacions i col·lectius de dones del municipi.

PLA MUNICIPAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE Veure enllaç


CANVI DELS PANYS DELS DOMICILIS DE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE Veure enllaç


MEMÒRIA CASA DE LA DONA Veure enllaç


NOTÍCIES Veure enllaç


MEMÒRIA Veure enllaç


Dades de contacte


Mario Pastor Sempere, 43

966 659 213

igualdad@elx.es

www.casadeladona.com