Publicitat Sexista

Des de Casa de la Dona tenim interés en realitzar un seguiment de continguts dels mitjans de comunicació locals i de la publicitat en general, que incloguen un tractament sexista o discriminatori cap a les dones i, en els casos en què puga estar incomplint la legislació vigent.  Aquest seguiment el farem de manera directa i també comptant amb la col·laboració de la ciutadania. Per denunciar qualsevol publicitat que atempte la imatge de les dones es pot fer a través del correu: igualdad@elx.es

GUIES

GUIA D'INTERVENCIÓ PUBLICITAT SEXISTA Veure enllaç


INFORMACIÓ

ESTUDI SOBRE LA PERCEPCIÓ PUBLICITAT SEXISTA EN ADOLESCENTS Veure enllaç