PLA DE CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL

El Pla de Convivència Intercultural és el document de treball que articularà l’actuació de l’Ajuntament en matèria d’immigració des d’enguany, 2017, fins al 2020. Està adreçat a tota la població i s’ha denominat “PLA DE CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL”, perquè té la finalitat d’aconseguir que la nostra societat siga una societat intercultural, on la població d’origen estranger es trobe integrada i puga exercir plenament la seua ciutadania sense distincions a causa de la seua cultura, ètnia, procedència o situació administrativa.

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Benestar Social, va començar la seua elaboració amb una metodologia de treball participativa, donant-hi cabuda a totes les entitats, els col·lectius i la ciutadania en general implicats a millorar la convivència intercultural i la cohesió social en el nostre municipi.

En primer lloc, es va aprovar, al si del Consell Municipal d’Integració, la celebració d’un “Fòrum d’Immigració” que va marcar l’inici del procés d’elaboració d’aquest pla. En aquest fòrum les associacions d’immigrants, AMPA, sindicats, associacions veïnals, grups polítics i altres agents socials implicats, van compartir una jornada de debat i reflexió amb els representants del Govern Municipal.

També es va crear una “Comissió Tècnica Interdepartamental”, que va aglutinar diversos departaments municipals molt relacionats en la gestió diària amb la població d’origen estranger.

Finalment, per a tindre el major coneixement de la convivència intercultural, es va realitzar un profund “ESTUDI” i es van dur a terme “Enquestes presencials, telefòniques i telemàtiques”.

Partint de tota aquesta informació, es va elaborar un “Esborrany” que va ser traslladat als diferents agents institucionals i socials implicats. Aquests van poder donar la seua opinió i realitzar propostes i suggeriments en el “II Fòrum”, celebrat en el Centre de Congressos Ciutat d’Elx.

El Pla està estructurat en onze ÀREES D’ACTUACIÓ, de les quals sis són específiques:

1) Acollida i normalització

2) Ocupació

3) Educació i cultura

4) Habitatge i allotjament

5) Salut

6) Esport i oci

I cinc són transversals:

1) Gènere

2) Diversitat funcional

3) Participació i associacionisme

4) Interculturalitat

5) Joventut

Entre les accions arreplegades en aquestes àrees es poden destacar l’ampliació del Servei d’Espanyol per a Estrangers, la prestació d’un servei d’orientació jurídica en matèria d’estrangeria i la realització de cursos de formació que faciliten l’accés al mercat laboral. També hi ha accions dirigides a fomentar el respecte i la tolerància, i accions promotores de salut, de participació, de foment de l’associacionisme, d’igualtat, diversitat funcional, etc.

Anualment, es presentaran avaluacions intermèdies, davant del Consell d’Integració, per a determinar el compliment dels objectius plantejats.

PLA DE CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL Veure enllaç


GRUPS DE DISCUSSIÓ Veure enllaç