SERVEI DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL

La mediació intercultural té un paper fonamental en tot el procés d’integració en la societat d’acollida i en el foment de la cohesió social d’una societat, ja que propicia la relació entre persones que posseeixen cultures diferents, serveix de pont i facilita espais de trobada per a la convivència intercultural.

Des d’aquest enfocament, l’Oficina d’Atenció a Persones Migrants ofereix aquest recurs a totes les persones del municipi que necessiten una actuació específica en matèria de mediació intercultural.

Es realitzen accions diverses en aquest sentit com ara:

* Traduccions i interpretacions lingüístiques.

* Mediació veïnal (sempre que hi haja un component intercultural).

* Mediació escolar (amb component intercultural).

* Mediació sanitària (amb component intercultural).

* Acompanyaments.

* Foment de la inclusió social de la “dona”.