Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Sistema Nacional de Salut

L’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut (EPSP)

Té com a objectiu general la promoció de la salut i la prevenció per a poder ampliar els anys de vida en bona salut i lliure discapacitat. Per a això, aquesta Estratègia, proposa el desenvolupament progressiu d’intervencions dirigides a promocionar la salut, previndre les malalties, les lesions i la discapacitat, actuant de manera integral sobre factors com l’activitat física, l’alimentació, el tabac, l’alcohol i el benestar emocional, incloent-hi com a àrees prioritàries els primers anys de vida i la població major..

L’Ajuntament d’Elx, a través de la Regidoria d’Igualtat, Drets Socials i Polítiques Inclusives, manifesta la seua voluntat de treballar en aquesta línia per a millorar el benestar social de la ciutadania, i proposar l’adhesió a l’Estratègia el 8 d’octubre de 2015, de manera coordinada amb les regidories de Sanitat i Participació.

Aquesta Estratègia proposa el desenvolupament progressiu d’intervencions identificades com a bones pràctiques i basades en l’evidència científica, dirigides a promocionar la salut, previndre les malalties, les lesions i la discapacitat, actuant de manera integral sobre factors com l’activitat física, l’alimentació, el tabac, l’alcohol i el benestar emocional, tenint en compte els entorns en els quals viu la població i amb una vocació d’universalitat de les intervencions.

Entre les actuacions que contempla, destaquen:

  • Facilitar informació de qualitat perquè les persones puguen desenvolupar estils de vida saludables.
  • Fomentar relacions de col·laboració entre els recursos (sanitaris o no) disponibles per a promoure estils de vida més saludables.

L’EPSP comparteix bona part dels objectius i principis metodològics del Servei de Dinamització Comunitària de l’Ajuntament d’Elx, considerant la participació social i l’acció intersectorial com a elements clau per al manteniment i millora de la salut de la població.

Impulsar espais i relacions de col·laboració entre les diferents administracions i entitats que intervenen en els barris en la implementació de l’EPSP.

  • Facilitar instruments als agents socials i institucions per a la millora de la coordinació, la comunicació i el coneixement de la situació de salut des del desenvolupament de processos de treball comunitari.
  • Potenciar el treball amb la infància i la joventut, de manera que es millore la protecció i promoció de la salut en aquestes franges poblacionals.
  • Promocionar l’envelliment saludable i la visió positiva de la vellesa, i així reforçar que les persones majors romanguen actives i partícips.

 

Per a disposar de més informació sobre aquests temes, punxa en els següents enllaços:

Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Sistema Nacional de Salut

Estils de vida saludable 

Localitza salut