Pla Municipal de Prevenció de Conductes Addictives

El Pla Municipal de Prevenció de Conductes Addictives és l’instrument que articula les línies estratègiques d’actuació que, des de l’Ajuntament d’Elx, es posaran en marxa en el municipi en matèria de prevenció de matèries addictives.

Les àrees en les quals s’han dividit les diferents accions recollides en el Pla Municipal són:

La Comissió Tècnica de Coordinació del Pla Municipal de Conductes Addictives

La coordinació del Pla correspon a la Comissió Tècnica de Coordinació del Pla Municipal de Conductes Addictives de l’Ajuntament d’Elx. La Comissió Tècnica de Coordinació és l’òrgan creat per a l’elaboració, execució i avaluació d’aquest pla i, entre les seues funcions, destaquen:

  • Assessorar tècnicament en l’elaboració i aprovar, en el seu cas, del disseny del Pla.
  • Realitzar el seguiment i, en el seu cas, la proposició de les rectificacions i modificacions que s’estimen convenients per a la millora de l’eficàcia del Pla.
  • Avaluar el desenvolupament i la consecució dels objectius generals i específics del Pla.

Descarrega aquí el Pla Municipal de Prevenció de Conductes Addictives 2017-2020 Veure enllaç
Pla Municipal de Prevenció de Conductes Addictives 2017-2020