Programes i Accions 17/18

Escolar

Què és?

Un Programa de prevenció universal d’Educació per a la Salut.

 

A qui va dirigit?

A xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys.

 

Per a què?

Per a promoure hàbits de vida saludable en la infantesa, i ajudar en el seu desenvolupament personal: ser responsable, afrontar la pressió del grup, acceptar-se com és un…

 

On?

En els centres de Primària que el sol·liciten a principi de curs.

 

Quan?

Durant tot l’any escolar.

 

Com es farà?

Mitjançant activitats realitzades en l’aula pel tutor o tutora i tres activitats complementàries per monitors de l’Ajuntament: Taller de Salut, Cine i Contacontes.

 

Com poden participar-hi?

A principi de curs, la UPCCA ofertarà el Programa a tots els centres de Primària d’Elx, i seran aquests els que decidiran implantar-lo o no en el seu centre. Si eres personal responsable d’un centre educatiu d’Elx, i us interessa el Programa, pots sol·licitar-lo punxant en el següent enllaç fins al pròxim 20 d’octubre:

Sol·licitud de Programes de Prevenció (Primària)

Què és?

Un Programa de prevenció universal d’Educació per a la Salut.

A qui va dirigit?

A joves d’entre 12 i 16 anys.

Per a què?

Per a intentar prevenir l’inici de consum de tabac, alcohol i cànnabis, evitant, retardant o reduint el consum entre l’alumnat de l’ESO.
Per a augmentar la percepció de risc del consum de drogues.

On?

En els centres de Secundària que el sol·liciten a principi de curs.

Quan?

Durant tot l’any escolar.

Com es farà?

El Programa consta de quatre sessions, de les quals: dos són dinamitzades per personal de la UPCCA i les dues restants, primera i quarta, pels mateixos tutors i tutores. En aquestes sessions es realitzaran diferents activitats amb tècniques i dinàmiques interactives, per a les quals es facilitarà i utilitzaran diferents materials i continguts didàctics.

Com puc participar-hi?

En el teu centre educatiu, si l’ha sol·licitat a principi de curs. Si eres personal responsable d’un centre educatiu d’Elx, i us interessa el Programa, pots sol·licitar-lo punxant en el següent enllaç fins al pròxim 20 d’octubre:

Sol·licitud de Programes de Prevenció (Secundària)

Què és?

Un Programa de prevenció universal d’Educació per a la Salut a través del Cinema.

A qui va dirigit?

A xiquets i xiquetes de Primària i a joves d’entre 14 i 16 anys.

Per a què?

Pel que fa als xiquets i xiquetes:

Per a millorar el seu aprenentatge socioemotiu en aspectes com: autocontrol, comunicació, consciència emocional, resolució de problemes, etc.
Per a enfortir els factors de protecció des d’edats primerenques.

Pel que fa a la joventut d’entre 14 i 16 anys:

Per a intentar prevenir el consum d’inici de consum de tabac, alcohol i cànnabis, evitant, retardant o reduint el consum entre l’alumnat de l’ESO.
Per a augmentar la percepció de risc del consum de drogues.

On i quan?

En el Centre de Congressos Ciutat d’Elx. Es realitzaran, almenys, dues sessions, tant per a Primària com per a Secundària, en el primer i segon trimestre del curs escolar.

Com es farà?

El Programa consta de tres sessions: una primera, realitzada pels tutors o tutores en la mateixa aula abans de la projecció de la pel·lícula; el visionat amb cinema-fòrum en el Centre de Congressos, i l’última implementada pels tutors i tutores en l’aula amb tècniques i dinàmiques interactives senzilles.

Com puc participar-hi?

En el teu centre educatiu, si l’ha sol·licitat a principi de curs. Si eres personal responsable d’un centre educatiu d’Elx, i us interessa el Programa, pots sol·licitar-lo punxant en el següent enllaç fins al 20 d’octubre:

Sol·licitud de Programes de Prevenció (Primària)Sol·licitud de Programes de Prevenció (Secundària)

Per a més informació, pots posar-te en contacte amb la UPCCA en:

C/ Curtidors, 23, 03203

Telèfon: 966658060

Correu-e: upcca@ayto-elche.es

Familiar

Què és?

Programa socioeducatiu dirigit a adolescents/joves.

A qui va dirigit?

Adolescents/joves amb mesures judicials, relatives a fets esdevinguts quan eren menors d’edat i que tinguen relació amb el consum o venda de drogues.

Per a què?

Per a potenciar els factors de protecció i minimitzar els factors de risc que poden afavorir l’inici en aquests.

On?

En instal·lacions de l’Administració Local o Fundació Noray. La ubicació està condicionada a l’avaluació de la idoneïtat i disponibilitat de recursos.

Quan i com es farà?

Es programaran les sessions conforme als grups i perfil dels i les joves que hi participen. Se solen realitzar entre 3 i 4 programes a l’any, que consten de 8 sessions cadascun.

Com poden participar-hi?

Solament mitjançant derivació d’altres professionals de l’Administració i altres entitats.

Què és?

Programa de prevenció indicada i tractament per a adolescents/joves i les seues famílies, desenvolupat mitjançant conveni amb l’Ajuntament d’Elx, per Fundació Noray.

A qui va dirigit?

A joves d’entre 13 i 20 anys i amb patrons d’ús, abús o dependència en conductes addictives i les seues famílies.

Per a què?

Per a potenciar els factors de protecció i minimitzar els factors de risc que poden afavorir l’inici en aquests.

On?

En les instal·lacions de Fundació Noray a Elx, situades en c/ José Navarro Orts, 88, CP 03205.

Quan i com es farà?

Els i les professionals de Fundació Noray dissenyaran un pla individualitzat amb cada jove que s’adequarà al perfil i necessitats de cadascun/a. D’ell dependrà el nombre de sessions i la durada en el Programa.

Com poden participar-hi?

Solament mitjançant derivació d’altres professionals de l’Administració i altres entitats.

Nous fenòmens

Què és?

Un Programa d’Educació per a la Salut per a prevenir el mal ús de les noves tecnologies (mòbil, internet i videojocs).

A qui va dirigit?

A joves de 3r i 4t de l’ESO.

On?

En els centres de Secundària que el sol·liciten a principi de curs.

Quan?

A partir de gener dins de l’any escolar (gener-juny). El centre organitzarà, juntament amb la UPCCA, les sessions tenint en compte tant la seua planificació de centre com la disponibilitat de recursos.

Com es farà?

Mitjançant tres sessions: una primera, exploratòria, en la qual s’arreplegaran dades d’incidència de la problemàtica (qüestionari) i es donarà informació i nocions sobre el tema; una segona en la qual s’aprofundirà en certs aspectes proporcionant eines i destreses per a la promoció d’hàbits de vida saludable, i una tercera de verificació i consolidació dels aprenentatges adquirits.

Com poden participar-hi?

En el teu centre educatiu, si l’ha sol·licitat a principi de curs. Si eres personal responsable d’un centre educatiu d’Elx, i us interessa el Programa, pots sol·licitar-lo punxant en el següent enllaç fins al 20 d’octubre:

Sol·licitud de Programes de Prevenció (Secundària)

Què és?

Un Programa d’Educació per a la Salut per a prevenir el joc patològic, especialment el joc d’apostes en línia, entre la població jove.

A qui va dirigit?

A joves que estiguen cursant Batxillerat o algun Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

On?

En els centres de Secundària que el sol·liciten a principi de curs.

Quan?

A partir de gener dins de l’any escolar (gener-juny). El centre organitzarà, juntament amb la UPCCA, les sessions tenint en compte tant la seua planificació de centre com la disponibilitat de recursos.

Com es farà?

Mitjançant tres sessions: una primera, exploratòria, en la qual s’arreplegaran dades d’incidència de la problemàtica (qüestionari) i es donarà informació i nocions sobre el tema; una segona en la qual s’aprofundirà en certs aspectes proporcionant eines i destreses per a la promoció d’hàbits de vida saludable, i una tercera de verificació (retest) i consolidació dels aprenentatges adquirits.

Com poden participar-hi?

En el teu centre educatiu, si l’ha sol·licitat a principi de curs. Si eres personal responsable d’un centre educatiu d’Elx, i us interessa el Programa, pots sol·licitar-lo punxant en el següent enllaç fins al 20 d’octubre:

Sol·licitud de Programes de Prevenció (Secundària)

Programa subvencionat per l’Excma. Diputació d’Alacant

Què és?

Programa d’Escola de Famílies específic en prevenció de mal ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i Xarxes Socials (RRSS).

A qui va dirigit?

Pares i mares amb fills/es, cursant Educació Secundària Obligatòria (principalment 3r i 4t ) preocupats per la influència de l’ús de les TIC i RRSS.

Per a què?

Per a sensibilitzar i informar dels avantatges i riscos de l’ús de les TIC i RRSS per a la prevenció del seu mal ús. Així mateix, servirà per a fomentar l’ús responsable d’aquests recursos amb criteris i seguretat.

Quan i on?

Es realitzaran 4 sessions de 2 hores de durada cadascuna d’elles, els dies 12, 19, 26 i 28 de setembre en l’Escorxador amb un horari de 19 a 21 hores. A més, es realitzarà una segona sessió en el mes de novembre (vegeu formulari d’inscripció).

Com es farà?

La metodologia serà experiencial, dinàmica i participativa, amb l’objectiu de desenvolupar la capacitat dels participants per a aprendre de les seues pròpies experiències. CONTINGUTS

Com poden participar-hi?

Mitjançant l’emplenament de la sol·licitud d’inscripció que apareix baix fins al 9 d’octubre (inclòs). Les places són limitades, amb un contingent de 40 persones per al qual s’utilitzarà únicament el criteri d’ordre de sol·licitud.

Sol·licitud de Programes de Prevenció (Escola de Famílies)

Escola de Famílies en Prevenció del mal ús/addicció a les Noves Tecnologies Veure enllaç


Laboral

Programa de Deshabituació tabàquica: Universitat Miguel Hernández

Què és?

Un Programa terapèutic per a ajudar a deixar de fumar dirigit a treballadors i treballadores de la Universitat Miguel Hernández.

A qui va dirigit?

Al personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat Miguel Hernández.

Per a què?

Per a ajudar a deixar de fumar al personal de la UMH amb la finalitat de crear un entorn laboral més saludable i fomentar en aquells hàbits de vida saludable. Els objectius específics del Programa són: la preparació i motivació per a deixar de fumar, l’abandó de la conducta de fumar (consum 0 de tabac), i el manteniment de l’abstinència.

On?

En les instal·lacions de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Quan?

La Universitat Miguel Hernández, des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, al costat de la UPCCA de l’Ajuntament d’Elx, organitzarà i coordinarà les sessions tenint en compte tant la seua planificació com la disponibilitat de recursos.

Com es farà?

Després d’un diagnòstic previ realitzat pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat, la UPCCA dissenya les sis sessions de la qual consta el Programa adequant les activitats i objectius més específics al perfil del grup. Així mateix, existeix un seguiment per part de la metgessa del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i la psicòloga de la UPCCA en les diferents sessions que es desenvolupen, cadascuna des del seu àmbit professional i utilitzant els mètodes d’avaluació adequats al context.

Com poden participar-hi?

El Programa s’emmarca dins d’un conveni de col·laboració entre la Universitat Miguel Hernández i l’Ajuntament d’Elx. En aquests moments està en estudi la seua implantació en altres contextos i àmbits professionals.

Oci i temps lliure

Què és?

Programa Nacional de Prevenció de les Drogodependències en el Sector Hostaler, fruit del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la Federació Espanyola d’Hostaleria, que el seu principal objectiu és fomentar un oci saludable i responsable en el municipi.

A qui va dirigit?

Als i les professionals de l’hostaleria i restauració del nostre municipi.

Per a què?

Perquè les empreses i treballadors/es del sector hostaler adquirisquen els coneixements i les habilitats necessàries amb els quals oferir a la seua clientela un oci responsable, saludable i de qualitat. Els establiments participants formaran una xarxa de locals col·laboradors (vegeu llista) amb els quals es duran a terme accions de difusió i promoció d’un oci responsable en el municipi.

On i quan?

Les diferents activitats del programa es planificaran conjuntament amb els establiments participants, atenent les necessitats i moments en els quals es trobe cadascun d’ells. Les accions formatives són dues de 2 hores i mitja de durada cadascuna.

Com es farà?

Els establiments que s’adherisquen al programa, comptaran amb activitats de formació, que el seu objectiu és que adquirisquen els coneixements i habilitats en temes relacionats amb la dispensació responsable d’alcohol, la protecció al menor, el control en el tràfic i consum de drogues il·legals, la seguretat i control de les instal·lacions dels establiments públics, la capacitat de reacció del local davant situacions d’emergència i, en general, l’adequada prestació del servei i l’atenció a la clientela.

Com poden participar-hi?

Les institucions, empreses i establiments hostalers interessats a participar en el programa, han d’emplenar el següent qüestionari per a sol·licitar la inscripció. Des de la UPCCA ens posarem en contacte amb ells informant de la pròxima activitat formativa.

 Sol·licitud

Sol·licitud de Programa Servei Responsable

Cafeteries, Bars i Cerveseries

 • ÁGUILA BAR
 • BAR CASIMIRO
 • CADAMUNT Coffe
 • CERVECERÍA D’CANTO
 • ROSER GASTROBAR

 

Pubs i Bars de copes

 • FLAGHERTY’S
 • LA COMEDIA GLORIETA
 • LA PUERTA VERDE
 • PUB EGO
 • PURA VIDA
 • SUQUER

 

Restaurants

 • EL GALGO
 • LA CISTELLA
 • PIZZERÍA CAMBRA

 

Salons de Joc

 • RECREATIVOS INSTANAK
 • RECREATIVOS LEVANTE
 • SALÓN DE JUEGOS JACKPOT

Des de la Unitat de Gestió de Joventut de l’Ajuntament d’Elx, en els centres juvenils i en el marc d’una estratègia d’acció integral amb la joventut il·licitana, es van desenvolupant, entre altres, diferents activitats i programes d’oci i temps lliure on un dels objectius més importants és el de prevenció de conductes addictives.

Per a més informació sobre aquestes accions i programes desenvolupats, podeu accedir a la pàgina web de Joventut en aquesta adreça:

www.elchejuventud.es/centros-juveniles/

Comunitària
Campanya “1 UP: Salva una vida per no jugar la partida”

Per a les Festes d’Agost, l’Ajuntament d’Elx ha adquirit un fort compromís per a impulsar unes festes cada vegada més segures, llançant una estratègia de sensibilització i actuació amb el títol “ELX, PER UNES FESTES SEGURES” que es compon, alhora, de sengles campanyes preventives, una en el foment de consum responsable i una altra de prevenció d’accions masclistes, sota aquest únic lema i hashtag #ELXPERUNESFESTESSEGURES.

La primera campanya, coordinada per la Regidoria de Comunicació i la UPCCA, dirigida a prevenir els riscos del consum d’alcohol i altres substàncies psicoactives, té com a objectiu fomentar les conductes responsables en tot el que té a veure amb totes aquestes possibles conductes per part de la joventut d’Elx; però també para esment en altres perills provocats per la relació entre el consum d’aquestes substàncies i altres conductes de risc, com és el cas de la seguretat viària. Per a això es va gravar l’espot ‘1UP‘, utilitzant el llenguatge dels videojocs, amb l’eslògan “No et jugues la teua única vida”. L’objectiu és arribar a la gent jove comparant els videojocs amb la vida real, on solament tens una vida i un accident pot fer-te perdre-la. A més, aquesta campanya es complementa amb altres activitats: la intervenció de mediadors socioculturals en les festes, falques de ràdio i la simulació de conducció en estat d’embriaguesa prop del MAHE.

Des del Servei de Dinamització Comunitària: “Elx Conviu”, es realitzen diferents accions que tenen com a objectiu la promoció de la salut i la prevenció de conductes addictives: Passejos Saludables, Setmana de la Salut, escoles d’estiu, animació sociocultural, etc. Tot des d’un enfocament comunitari i treballant des de i amb la Comunitat.

Per a més informació sobre el Servei i les accions que duen a terme, podeu consultar el següent enllaç:

https://www.elche.es/bienestar-social/cartera- de-servicios/dinamizacion- comunitaria/

Enquesta deliberativa

Què és?

És un procés de recollida d’opinió informada sobre un assumpte per a la presa de decisions públiques (elaboració de normativa i planificació d’accions).

A qui va dirigida?

De manera directa, a les persones que formen part de l’estudi, i, de manera indirecta, a tota la població d’Elx a la qual aniran dirigides totes les decisions públiques que es prenguen sobre aquest tema.

Per a què?

Per a donar veu a la ciutadania en el procés de presa de decisions públiques, en aquest cas entorn de l’oci nocturn juvenil.

On?

En tot el municipi d’Elx.

Quan?

Tot el procés està programat per a l’any 2018.

Com es farà?

El procés comença amb una enquesta d’opinió a la qual seguirà un fòrum deliberatiu en la qual els i les participants podran informar-se, debatre i formar-se sobre tots els aspectes generals i específics, relacionats amb l’oci nocturn en la nostra localitat. Finalment, es realitzarà una segona enquesta a les mateixes persones que proporcionarà informació de les preferències i canvis produïts després de l’experiència. Tota aquesta informació s’utilitzarà per a la realització de normativa i accions locals sobre aquest tema.