COMPLEMENT A LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA PER AL LLOGUER

CONCEPTE:

És una ajuda de 525 euros anuals, per a ajudar les persones que perceben una PNC (Pensió no Contributiva) i que viuen en un habitatge en règim de lloguer

COM TRAMITAR

Presencialment

Com es fa el tràmit?

Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

Qui el pot demanar?

Aquelles persones que siguen beneficiàries de la Pensió No Contributiva, en qualsevol de les seues modalitats i que visca de lloguer.

Documentació:

1. Sol·licitud

2. Contracte de lloguer

3. Justificació ingressos

On es pot fer?

PROP, OMAC i en els diferents punts del SIOA de l’Ajuntament d’Elx

Dates: A principis d’any

Preu: Gratuït

Organisme responsable: CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES