PENSIONS NO CONTRIBUTIVES

CONCEPTE:

L’objecte d’aquesta pensió és proporcionar una prestació econòmica i una assistència medicofarmacèutica gratuïta, així com serveis socials complementaris a persones que no hagen cotitzat o que ho hagen fet de forma insuficient. N’hi ha dues modalitats: jubilació i invalidesa.

COM TRAMITAR

Presencialment

Com es fa el tràmit?

Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

Qui la pot demanar?

1. Jubilació: tindre seixanta-cinc o més anys. Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant un període de deu anys, en el període que hi ha entre la data de compliment dels setze anys i la de meritació de la pensió, dels quals dos han de ser consecutivament i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud. I no tindre ingressos suficients. a.

2. Invalidesa: tindre díhuit o més anys i menys de seixanta-cinc. Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant un període de cinc anys, dels quals dos han de ser consecutivament i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud. Grau de discapacitat igual o superior al 65%. I no tindre ingressos suficients.

Documentació:

– Sol·licitud

– Fotocòpia DNI

– Justificació d’ingressos o autorització a dades.

On es pot fer?

En l’INSS, en el PROP, en els centres de salut (treballadors/es socials ), en l’OMAC i en els punts SIOA, i en els centres socials de les pedanies.

Dates: Tot l’any

Preu: Gratuït

Organisme responsable: INSS