PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A PERSONES MAJORS

CONCEPTE:

Es comprenen en l’objecte d’aquesta subvenció totes aquelles subvencions per a l’eliminació de barreres arquitectòniques existents en l’habitatge propi o en l’edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent-hi aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

COM TRAMITAR

Presencialment

Com es fa el tràmit?

Sol·licitant cita amb el/la treballador/a social corresponent, qui informarà dels requisits i la documentació que cal aportar.

Qui les pot demanar?

Persones majors de 60 anys que tinguen deficiències de caràcter motor o sensorial que li impedisquen o en dificulten la mobilitat a través de mitjans normals.

Documentació:

1. Sol·licitud segons model oficial normalitzat

2. Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l’annex IV de la sol·licitud

3. Informe mèdic sobre la situació del sol·licitant o certificat de discapacitat

4. Model de domiciliació bancària degudament emplenat

5. Pressupostos

6. Justificació de la propietat de l’habitatge o l’autorització del propietari per a fer-hi les reformes

7. Altres: segons el cas

On es pot fer?

Sol·licitar cita amb el/la treballador/a social en els punts SIOA d’Elx i en els centres socials de les pedanies

Dates: El termini començarà l’endemà de la publicació de la resolució en el DOGV. I, amb caràcter extraordinari, fins al 31 de desembre de cada any.

Preu: Gratuït

Organisme responsable: CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES