Centres d’Educació Infantil i Primària a Elx

Els centres d’infantil i primària atenen la població escolar compresa entre els 3 anys (EI-3) i els 11 anys (6é de Primària). De forma provisional queda conformat com segueix:
  • Zona urbana: 6 zones. 38 col·legis públics, 8 centres concertats.

colegios-zona-urbana-elche

  • Camp: 1 zona. Subdividida en 10 nuclis. 12 col·legis públics, 1 centre concertat.

 

  • Col·legis privats: 2 centres. Un en el casc urbà i un altre en el camp.
Com puc accedir a qualsevol centre educatiu?
  • Procés normal: tots els anys la Conselleria d’Educació estableix (en el mes de març) un calendari d’admissió d’alumnes. En aquestes dates s’han de presentar les sol·licituds d’entrada per primera vegada o de canvi de centre. SOLAMENT ES PERMET EN EL PERÍODE ESTABLERT EN AQUEST CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNES.
  • Procés extraordinari: en provenir d’una altra població, una vegada iniciat el curs o fora del termini d’admissió d’alumnes es realitza una escolarització sobrevinguda. Haurà de passar-se per la Regidoria d’Educació per realitzar els tràmits necessaris.