INSTRUCCIONS MATRICULACIÓ 2020-2021

1 ANY/A GATAMEU

 • Data: del 13 al 29 de juliol
 • Telemàtica a través del correu electrònic de l’escola infantil on haja sigut admés/a:
  • Escola Infantil Don Honorio: eidonhonorio@elx.es
  • Escola Infantil Don Crispín: eidoncrispin@elx.es
  • Escola Infantil Don Julio: eidonjulio@elx.es
  • Escola Infantil Rosa Fernández: eirosafernandez@elx.es
  • Escola Infantil ElsXiquets: eielsxiquets@elx.es

Excepcionalment, per a aquelles famílies que no disposen de mitjans electrònics, podran demanar cita prèvia a l’escola assignada.

En cas de no formalitzar matrícula dins del termini establit, es perdrà la plaça obtinguda.

Pot consultar els llistats de reserva al centre que va sol·licitar en 1a opció. Aquest llistat romandrà vigent fins a l’últim dia del primer mes del curs 2020-2021.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Imprés de matriculació Veure enllaç
Degudament emplenat i signat


Imprès Pagament de matrícula Veure enllaç


Sol•licitud programa Bo infantil Veure enllaç
Pose's en contacte amb el centre assignat


2 ANYS

 • Data: del 13 al 29 de juliol
 • Telemàtica a través del correu electrònic de l’escola infantil on haja sigut admés/a:
  • Escola Infantil Don Honorio: eidonhonorio@elx.es
  • Escola Infantil Don Crispín: eidoncrispin@elx.es
  • Escola Infantil Don Julio: eidonjulio@elx.es
  • Escola Infantil Rosa Fernández: eirosafernandez@elx.es
  • Escola Infantil ElsXiquets: eielsxiquets@elx.es

Excepcionalment, per a aquelles famílies que no disposen de mitjans electrònics, podran demanar cita prèvia a l’escola assignada.

En cas de no formalitzar matrícula dins del termini establit, es perdrà la plaça obtinguda.

Pot consultar els llistats de reserva al centre que va sol·licitar en 1a opció. Aquest llistat romandrà vigent fins a l’últim dia del primer mes del curs 2020-2021.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Imprés de matriculació Veure enllaç
Degudament emplenat i signat


Sol•licitud Beca d'alimentació Veure enllaç
Si vol optar a la beca d'alimentació ha de presentar l'autorització per a recaptar les dades de l'Agència Tributària degudament emplenada i signada.
(Data resolució 14 de setembre 2020 a l'escola infantil assignada).


DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació Procés d'Admissió Escoles Infantils Municipals 2020-2021 Veure enllaç


Vídeos Matriculació Escoles Infantils Municipals 2020-21

Presentació de les nostres Escoles Infantils Municipals.
Us presentem el procés d’admissió de les Escoles Infantils Municipals en aquest vídeo.