Llistat definitiu

Escoles Infantils Municipals curs 2021-2022

Consulta el llistat definitiu en el següent enllaç.

Per a localitzar el seu fill/a, ha de buscar les tres inicials de l’alumne/a (cognoms, nom) i les tres últimes xifres i lletra del DNI de la persona sol·licitant.

En el llistat s’indica:

  • Cognom, nom de l’alumne/a.
  • DNI pare/mare encriptats: es mostraran les tres últimes xifres i lletra del document nacional d’identitat, NIE, passaport o document equivalent de la persona sol·licitant.
  • Puntuació obtinguda: sobre la base de les dades aportades que acompanyaven la sol·licitud.
  • Assignada: Escola Infantil assignada.

Per a més informació, pot dirigir-se a qualsevol Escola Infantil Municipal o a la Regidoria d’Educació.

NO OBLIDE FORMALITZAR MATRÍCULA DEL 23 DE JUNY AL 2 DE JULIOL.

Per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i sobre la base del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, l’Ajuntament d’Elx publica aquest llistat sense noms.

Llistat definitiu grup d'edat: a gatameu Veure enllaç


Llistat definitiu grup d'edat: Bebés Veure enllaç


Llistat definitiu grup d'edat: 1 any Veure enllaç


Llistat definitiu grup d'edat: 2 anys Veure enllaç