Centres d’educació secundària i postobligatòries

Es contempla una única zona escolar per a aquests nivells educatius des del curs 2013/14:

 • 16 centres públics. (ESO, BAT i CF).
 • 6 concertats per a nivell d’ESO.
 • 4 centres concertats per a nivell de BAT.
 • 5 concertats per a nivell de CF.

Els ensenyaments que s’imparteixen són:

 • Ensenyament secundari obligatori.
 • Batxillerats.
 • Cicles formatius formació professional (grau mitjà i grau superior).
 • PFCB (Programa Formatiu de Qualificació Bàsica)
 • PFCB-EE (Programa Formatiu de Qualificació Bàsica Educació Especial)

Com puc accedir a qualsevol centre educatiu?

 • Procés normal: tots els anys la Conselleria d’Educació estableix (en el mes de març) un calendari d’admissió d’alumnes. En aquestes dates s’han de presentar les sol·licituds d’entrada per primera vegada o de canvi de Centre. SOLAMENT ES PERMET EN EL PERÍODE ESTABLIT EN AQUEST CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNES.
 • Procés extraordinari: en provenir d’una altra població, una vegada iniciat el curs o fora del termini d’admissió d’alumnes es realitza una escolarització sobrevinguda. Haurà de passar-se per la Regidoria d’Educació per a realitzar els tràmits necessaris.

 

Per a consultar els centres de secundària, consulte l’enllaç següent:

http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/guiadecentros.asp