Eleccions municipals i autonòmiques

 • Consulta al cens electoral 2023. http://tramitarahora.ajuntamentdelx.es/CensoMunicipal/
 • Enllaç al web electoral https://elecciones.locales2023.es/
 • Telèfons d’interés:
  • Telèfons per a assistència en matèria d’eleccions: 966 65 80 80
  • Policia Local: 966 65 80 92
  • Emergències GVA: 112
 • INFORMACIÓ IMPORTANT PER A PERSONES SORDES QUE HAN SIGUT DESIGNADES PER A FORMAR PART D’UNA MESA ELECTORAL COM A TITULARS O SUPLENTS (enllaç)
 • Comunicació sobre trasllat de locals electorals:

COMUNICACIÓ

A conseqüència de les incidències detectades durant l’organització i la disposició dels locals electorals, en concret a les Oficines Municipals dels Arenals del Sol i al CEIP Ausiàs March, situats a l’av. Sant Bartolomé de Tirajana, 42 dels Arenals del Sol i al c/ El Despertar Femení, n. 2 respectivament, per circumstàncies sobrevingudes; el primer a causa del recent enderrocament de les instal·lacions i el segon perquè es troba tancat a causa de l’absències de garanties en l’estabilitat estructural de l’edifici, s’informa que s’ha proposat el trasllat de les meses electorals d’aquests locals a les següents ubicacions:

 • Per als votants del local de dependències municipals dels Arenals del Sol, s’instal·laran el dia 15 de maig de 2022, dos mòduls prefabricats a l’av. Sant Bartolomé de Tirajana a l’altura de núm. 52-54 dels Arenals del Sol.
 • Per als votants del local electoral situat al CEIP Ausiàs March es traslladen les 4 meses electorals al local electoral confrontant CEIP Casablanca, situat al c/ El Despertar Femení n. 2 4, les instal·lacions del qual són confrontants amb el local electoral tancat.

Així mateix, s’informa que s’ha procedit a instal·lar cartells informatius als locals que s’han traslladat, amb la finalitat que els electors tinguen informació de la nova ubicació de la seua mesa electoral, cosa que s’informarà també al web municipal, en l’apartat d’eleccions de 28 de maig de 2023.

Per al 28 de maig l’Ajuntament d’Elx posa a la disposició dels ciutadans els següents serveis:

 

 • Per a persones amb mobilitat reduïda: Serveis d’ambulància. Aquests serveis es coordinaran per mitjà del Departament d’Estadística telèfon: 966 658 006 durant tot el mes de maig i el dia 28 de maig estarà disponible per a sol·licitar aquest servei el següent telèfon: 966 658 080.
 • Telèfon d’informació electoral: 966 658 006 estarà actiu durant el mes de maig en el seu horari habitual de matí. El dia 28 de maig romandran operatius en horari de 9.00 a 20.00, els següents telèfons: 966 658 020 i 966 658 080 i seran ateses totes aquelles consultes relacionades amb la ubicació de centres electorals, el servei d’ambulància, etc. Per part seua, a les dependències de l’OMAC a la plaça de Baix s’atendran aquelles qüestions que requerisquen una altra mena d’informació electoral.
 • Es posaran a la disposició dels ciutadans 32 oficines d’informació en diferents punts del municipi, denominats INFOELECCIONS. En cadascun d’aquests punts, un empleat municipal disposarà d’un ordinador portàtil amb el cens electoral complet per a facilitar la consulta a aquells electors que ho requerisquen.

CEIP FRANCESC CANTÓ
INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI CARRÚS
CEIP MIGUEL DE UNAMUNO
CEIP DAMA D’ELX
CEIP VERGE DE L’ASSUMPCIÓ
CEIP. RODOLFO TOMÀS SAMPER (L’ALTET)
CEIP BAIX VINALOPÓ
CEIP TOSCAR
CEIP ANTONIO MACHADO (TORRELLANO)
CES TAMARIT
CEIP GINER DE LOS RÍOS
CENTRE SOCIAL VICTORIA KENT
CEIP HISPANITAT
IES NIT DE L’ALBÀ
CEIP L’ALCÚDIA
CEIP LUIS CERNUDA

CEIP MARIANO BENLLIURE
CEIP CASABLANCA
CEIP MIGUEL DE CERVANTES
CEIP ELS GARROFERS (MATOLA)
CEIP MESTRE NARCISO MERINO (LA BAIA)
CEIP REIS CATÒLICS
CEIP LEON FELIPE
CEIP. SAN ANTONIO (LA FOIA)
CEIP MENÉNDEZ I PELAYO
CEIP VICTOR PRADERA
CEIP. VICENT BLASCO IBÁÑEZ
CENTRE SOCIAL POETA MIGUEL HERNÁNDEZ
IS. VICTORIA KENT
CEIP LA MARINA
CEIP PRINCESA D’ASTÚRIES
OMAC CENTRE (PLAÇA DE BAIX)