Programes d'Ocupació-Formació

Projecte T'AVALEM ELX II

Amb data 28 de maig de 2018 queda constituït el Grup de Treball Mixt de Selecció de Participant en el Projecte T’AVALEM ELX II.

A continuació es publica l’Acta de Constitució del Grup de Treball Mixt, el Calendari d’Actuacions, les Bases de Selecció del Personal Directiu i Docent i les Bases de Selecció de l’Alumnat-Treballador:

PERSONAL DIRECTIU I DOCENT

Per al personal directiu i docent, el termini de presentació de sol·licituds serà del 29 de maig al 4 de juny del 2018, tots dos inclusivament.

ALUMNAT-TREBALLADOR