Juntes Municipals de Participació del Camp d'Elx

J. M. Torrellano

Junta Municipal de Participació de Torrellano

Junta Municipal de Participació de Torrellano

 J. M. Altet i els Bassars

Junta Municipal de L'Altet y Els Bassars

Junta Municipal de L’Altet y Els Bassars

J. M. la Marina

Junta Municipal de Participació de la Marina

Junta Municipal de Participació de la Marina

J. M. Junta municipal de la Foia, Daimés i Derramador

Junta municipal de Participació la Foia

Junta municipal de Participació la Foia

J. M. Algoda, Matola, Puçol i Algorós

Junta Municipal de Participació Algoda

Junta Municipal de Participació Algoda

J. M. la Baia, Asprella i Atzavares

Junta municipal de la Baia, Asprella i Atzavares

Junta municipal de la Baia, Asprella i Atzavares

J. M. Carrús, la Penya de les Àguiles i el Pla de Sant Josep

Junta municipal de Participació de Carrús, la Penya de les Àguiles i el Pla de Sant Josep

Junta municipal de Participació de Carrús, la Penya de les Àguiles i el Pla de Sant Josep

J. M. Partides del Nord: Altabix, Ferriol, Vallongues, Jubalcoi, Salades i Santa Anna

J unta Municipal de Participació Partides del Nord: Altabix, Ferriol, Vallongues, Jubalcoi, Salades i Santa Anna

J unta Municipal de Participació Partides del Nord: Altabix, Ferriol, Vallongues, Jubalcoi, Salades i Santa Anna

J. M. Perleta, Maitino i la Vallverda

Junta municipal de Perleta, Maitino i la Vallverda

Junta municipal de Perleta, Maitino i la Vallverda