Associacions de Majors

La Regidoria de Majors ofereix suport tècnic a aquelles persones majors que ja formen part d’una associació sense ànim de lucre o que vullguen formar-la per a desenvolupar els seus interessos o les seues aficions.

Se’ls assessora en la creació en la vida associativa, i se’ls anima perquè puguen funcionar de la millor forma possible. Així mateix, s’orienta a aquelles persones majors que no pertanyen a cap de les existents, però mostren la seua intenció d’integrar-se’n en alguna.