Calendari de taxi

Gener-Juny 2020

Calendari de taxi gener a juny Veure enllaç
Condicions d’aplicació Veure enllaç
Edicte de publicació Veure enllaç

Juliol-Desembre 2020

Calendari de taxi juliol a desembre. Veure enllaç
Condicions d’aplicació Veure enllaç
Edicte de publicació Veure enllaç