ElxTaxi

Elx Taxi és un servei que l’Ajuntament d’Elx posa a la disposició dels ciutadans a través de PIMESA perquè es puguen realitzar desplaçaments des de les diferents partides rurals del terme municipal fins al centre urbà de la ciutat i viceversa, d’una forma ràpida i econòmica, prèvia reserva i amb subjecció al punt d’origen i destinació prefixats, en horaris determinats i sense possibilitat d’alteració o modificació del viatge contractat en un taxi compartit.

Es pretén així la cohesió territorial del terme municipal d’Elx, millorar la mobilitat de la nostra ciutat, integrar els ciutadans de les partides rurals en la vida quotidiana del nucli urbà amb una major agilitat i reduir l’impacte ambiental negatiu que genera l’ús dels vehicles privats.

Calendari de serveis i descansos obligatoris per als titulars de llicència Auto-taxi del municipi d'Elx Veure enllaç


Condicions d'Aplicació del calendari Veure enllaç


Pàgina web ElxTaxi Veure enllaç


Calendari del taxi Veure enllaç


Bases per a la realització de la prova acreditativa de capacitació professional
Veure enllaç


Composició tribunal proves de capacitació professional
Veure enllaç


LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS PROVA CAPACITACIÓ SERVEI AUTOTAXI Veure enllaç
Data de l'examen: el pròxim 27 de juliol de 2020, a les 11.00 hores


PROTOCOL DE SEGURETAT COVID-19 Veure enllaç
Instruccions per als/les aspirants a processos selectius


LLISTAT DEFINITIU D'APTES EN LA PROVA DE CAPACITACIÓ DELS TAXIS Veure enllaç