ElcheTaxi

ElcheTaxi és un servei que l’Ajuntament d’Elx posa a la disposició dels ciutadans a través de PIMESA perquè es puguen realitzar desplaçaments des de les diferents partides rurals del terme municipal fins al centre urbà de la ciutat i viceversa, d’una forma ràpida i econòmica, prèvia reserva i amb subjecció al punt d’origen i destinació prefixats, en horaris determinats i sense possibilitat d’alteració o modificació del viatge contractat en un taxi compartit.

Es pretén així la cohesió territorial del terme municipal d’Elx, millorar la mobilitat de la nostra ciutat, integrar els ciutadans de les partides rurals en la vida quotidiana del nucli urbà amb una major agilitat i reduir l’impacte ambiental negatiu que genera l’ús dels vehicles privats.

Pàgina web ElcheTaxi Veure enllaç


Tarifes del servei urbà de transport de viatgers autotaxi 2023 Veure enllaç


Respostes prova selectiva taxi 2022 Veure enllaç


Llistat definitiu de persones admeses a la prova de capacitació del servei Autotaxi a Elx Veure enllaç


Mesures de prevenció sanitàries a seguir pels i per les aspirants a processos selectius en la realització de proves Veure enllaç


Relació provisional d'aspirants a la prova acreditativa de capacitació professional per a la prestació del servei d'autotaxi Veure enllaç


Bases per a la realització de la prova acreditativa de capacitació professional per a la prestació del servei d'autotaxi Veure enllaç


Certificat pel qual s'acorda la composició del tribunal per a la prova del servei d'autotaxi Veure enllaç


Calendari de serveis i descansos obligatoris per als titulars de llicència Auto-taxi del municipi d'Elx Veure enllaç
Primer semestre 2023


Calendari de serveis i descansos obligatoris per als titulars de llicència Auto-taxi del municipi d'Elx Veure enllaç
Segon semestre 2023


Condicions d'Aplicació del calendari Veure enllaç
Primer semestre 2023


Condicions d'Aplicació del calendari Veure enllaç
Segon semestre 2023