PERSONAL TÈCNIC D'INFORMACIÓ TURÍSTICA

  Nombre de places 6
  Classificació  C1
  Accés Promoció interna
BASES DE LA CONVOCATÒRIA Descàrrega de les bases >
INSTÀNCIES Descàrrega de la instància >
  Termini d’instàncies del 8 al 27 d’Agost
RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS Veure llista provisional >
  Fi termini reclamacions  Veure bases de la convocatòria
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL I RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS Veure composició >

Veure relació definitiva d’aspirantes admiesos i exclosos >

DATES D’EXAMEN DIA HORA LLOC
  Exercici – Memòria  16-11-2017  9:00 Centre de Congressos Ciutat d´Elx
  Exercici 2  19-02-2018  9:00  Centre de Congressos Ciutat d´Elx
  Exercici 3
  Exercici 4
  Exercici 5
SOLUCIONS ALS QÜESTIONARIS
QUALIFICACIONS
  Exercici
  Exercici 2
  Exercici 3
  Exercici 4
  Exercici 5
  Concurs de mèrits
  QUALIFICACION FINAL
OBSERVACIONS
ELS ASPIRANTS ANIRAN A LES PROVES PROVISTOS DEL DNI, LLAPIS, GOMA D’ESBORRAR I BOLÍGRAF.