BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A DE TURISME

  Nombre de places Borsa de treball
  Classificació A2
  Accés Lliure
BASES DE LA CONVOCATÒRIA Descàrrega de les bases >
INSTÀNCIES Descàrrega de la instància >
  Termini d’instàncies del 27 de Novembre al 5 de Desembre
RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS Veure llista provisional >
  Fi termini reclamacions  Veure bases de la convocatòria Fins al 19 de gener de 2018
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL I RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS Veure composició >

Veure relació definitiva d’aspirantes admiesos i exclosos >

DATES D’EXAMEN DIA HORA LLOC
  Exercici  1
  Exercici 2
  Exercici 3
  Exercici 4
  Exercici 5
SOLUCIONS ALS QÜESTIONARIS
QUALIFICACIONS
  Exercici
  Exercici 2
  Exercici 3
  Exercici 4
  Exercici 5
  Concurs de mèrits
  QUALIFICACION FINAL
OBSERVACIONS
ELS ASPIRANTS ANIRAN A LES PROVES PROVISTOS DEL DNI, LLAPIS, GOMA D’ESBORRAR I BOLÍGRAF.