INDICADORES ECONÓMICO-FINACIEROS

Principales ratios de transparencia económico-financiera

 

RÀTIOS TRANSPARÈNCIA20122013201420152016
Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària26.377.667,55€28.266.313,50€26.123.833,27€27.912.760,71€29.387.413,80€
Superàvit o dèficit per habitant118,16€49,05€57,64€76,71€47,60€
Autonomia fiscal63,91%56,19%51,74%64,40%65,68%
Ingressos fiscals per habitant510,50€478,24€478,52€474,3€504,04€
Despesa per habitant691,86€856,26€873,35€689,49€731,94€
Inversió per habitant21,04€133,43€8,84€7,46€4,57€
Període mitjà de pagament47,28 días37,47 días38,10 días15,59 días12,97 días
Període mitjà de cobrament65,01 días65,01 días62,63 días50,22 días43,34 días
Deute públic municipal145.636.374,82€149.863.753,15€135.322.437,76€117.332.862,55€85.456.175,76€
Endeutament per habitant631,59€650,95€591,84€516,18€375,37€
Endeutament relatiu87,08%89,19%81,04%70,06%50,43%
Inversió en infraestructures per habitant20,77€132,08€8,84€7,46€4,48€
Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme (*)0,86%1,02%1,21%2,01%1,24%
Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme5,05%21,41%6,84%1,56%1,63%
  • Evolución de la deuda