INDICADORS ECONÒMIC-FINANCERS

Principals indicadors de transparència economicofinancera

 

[table id=14 /]

  • Evolució del deute