Bústia de la ciutadania

Bústia de la ciutadania

Arreplega peticions d’informació, incidències, suggeriments, reclamacions o queixes. Aquest servei d’atenció ciutadana es pot realitzar en les bústies habilitades a aquest efecte que es troben en les oficines de la Xarxa OMAC d’Elx, o a través d’aquesta mateixa web.

Xarxa de bústies de la ciutadania

Enllaços als serveis

Disculpe les molèsties, de forma temporal, comunique la seua petició d’informació o comunicació d’incidència telefonant al 010 / 966 65 80 50 o a través del Whatsapp010

Petició d'Informació Veure enllaç
Sol·licitud d'informació sobre els diferents serveis municipals i tràmits administratius: requisits, documentació, lloc al qual dirigir-se etc, i qualsevol altre assumpte del seu interés relacionat amb l'activitat de l'Ajuntament d'Elx i els seus organismes autònoms.


Comunicació d'incidències Veure enllaç
Comunicacions dels ciutadans sobre problemes puntuals en la prestació d'un servei, que solen sorgir en el seu normal desenvolupament, així com deficiències que observen en la via pública, en relació amb enllumenat, mobiliari urbà, senyalització de trànsit etc...


Suggeriments i Reclamacions

Suggeriments    Veure enllaç
Es consideraran suggeriments aquelles propostes, recomanacions o iniciatives formulades per la ciutadania i destinades a millorar els serveis públics de l’ajuntament d’Elx o de les entitats que en depenen.

Reclamacions     Veure enllaç
Es consideren reclamacions aquelles peticions, demandes o protestes realitzades per la ciutadania sobre el normal o anormal funcionament dels serveis municipals.

Reclamació en queixa Veure enllaç
El ciutadà o ciutadana que haja presentat una reclamació o suggeriment i la resolució no haja sigut satisfactòria, o no haja rebut contestació en el termini de tres mesos, explicats a partir de la data de registre de la mateixa, podrà dirigir-se en queixa a la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
Per a poder realitzar la reclamació en queixa per via telemàtica es requereix conèixer el nº d'expedient i any del suggeriment/reclamació objecte de la mateixa. En cas de no conèixer aquesta dada pot posar-se en contacte amb el nostre servei d'atenció telefònica cridant al 010 o al 966658050 en horari de dilluns a divendres de 8,30 a 18,00 hores.


Documents relacionats

Informe quart trimestre Suggeriments i Reclamacions 2019 Veure enllaç


Informe tercer trimestre Suggeriments i Reclamacions 2019 Veure enllaç


Informe segon trimestre Suggeriments i Reclamacions 2019 Veure enllaç


Informe primer trimestre Suggeriments i Reclamacions 2019 Veure enllaç


Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2018 Veure enllaç


Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2017 Veure enllaç


Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2016 Veure enllaç


Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2015 Veure enllaç


Principals conclusions de l'informe 2015 Veure enllaç
Informe anual de la comissió de suggeriments i reclamacions 2015. Resum gràfic amb les principals conclusions


Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2014 Veure enllaç


Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2013 Veure enllaç


Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2012 Veure enllaç


Informe Anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 2011 Veure enllaç


Carta de serveis de suggeriments i reclamacions Veure enllaç


Reglament Orgànic de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions de l'Ajuntament d'Elx Veure enllaç


I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.