Tutorials de la seu electrònica

Aquests 13 vídeos expliquen de manera senzilla, mitjançant infografies, com realitzar tràmits com, per exemple, tot allò relacionat amb l’empadronament, l’aportació de documentació a qualsevol expedient d’una declaració d’obra menor, com identificar-se dins de l’administració electrònica i obtindre la firma digital o vídeos genèrics sobre què és l’administració electrònica.

Identificar-se en la seu electrònica
Introducció a la seu electrònica
Com presentar una instància
Ajudes PMF
Consulta de notificacions electròniques
Comprovar un CSV
Actuar en qualitat d’interessat o de representant
Les meues anotacions en registre
Aportació de documentació a expedients en tràmit
Certificat d’empadronament individual
Modificació de dades personals
Certificat d’empadronament col·lectiu
Remissió d’arxius de gran capacitat