La Junta de Govern adjudica el restaurant del Parc Esportiu a una mercantil il·licitana

La Junta de Govern adjudica el restaurant del Parc Esportiu a una mercantil il·licitana

L’alcalde, Carlos González, assegura que “aquesta adjudicació és una bona notícia per al sector de la restauració, però també des del punt de vista de dinamització d’un espai públic tan important per a la ciutat com és el Parc Esportiu”

 

L’alcalde d’Elx, Carlos González, ha anunciat que la Junta de Govern Local d’aquest divendres durà a terme l’adjudicació del restaurant del Parc Esportiu.

Tal com ha recordat l’alcalde, “l’adjudicació d’aquest restaurant va quedar deserta fa uns mesos i ara, dins del marc de la Llei de Contractes de l’Estat, s’ha produït el procediment corresponent davant una mercantil interessada a la nostra ciutat i es durà a terme l’adjudicació en els mateixos termes en els quals va eixir a concurs públic mesos arrere”.

El cànon anual és de 13.653 euros actualitzable amb l’IPC durant 25 anys (estableix un període de reducció en el pagament de l’import total de cànon durant els sis primers anys, i s’estableix els dos primers anys una reducció del 75%, el tercer i quart del 50% i el cinqué i sisé del 25%).

A més, la mercantil acredita la seua solvència amb una garantia de 6.781 euros i aporta una assegurança de danys a tercers i responsabilitat civil de 600.000 euros.

Cal recordar que el passat 5 d’abril de 2019 la Junta de Govern Local va acordar declarar desert el procés per a l’explotació del restaurant del Parc Esportiu. El 24 de maig de 2019 el Bar Restaurant by Parres va mostrar el seu interés en l’adjudicació de la concessió demanial i la seua conformitat amb les condicions de licitació.

“És una bona notícia que el restaurant del Parc Esportiu torne a ser explotat per una empresa il·licitana, els gestors del bar Nobel. Aquesta adjudicació és una bona notícia per al sector de la restauració, però també des del punt de vista de dinamització d’un espai públic tan important per a la ciutat com és el Parc Esportiu”, ha indicat l’alcalde.