Ací pot trobar diversa normativa i documents relacionats amb la cooperació al desenvolupament que poden ser d’interés per a un coneixement més profund d’aquesta matèria.

Normativa i documentació

Llei 6/2007 de 9 de febrer Veure enllaç
de la Generalitat, de la Cooperació al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana


Llei 11/2010 de 16 de juliol, Veure enllaç
de la Generalitat, Reguladora de l'Estatut de les Persones Cooperants Valencianes


Decret 39/2009 de 6 de març Veure enllaç
del Consell, pel qual es regula el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana


Decret 10/2011 de 4 de febrer, Veure enllaç
del Consell, pel qual es regula el Registre Autonòmic de les Persones Cooperants Valencianes


Decret 42/2008 de 4 d'abril Veure enllaç
del Consell, pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament


Decret 18/2009 de 23 de gener Veure enllaç
del Consell, pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament


Reial decret 993/1999 d'11 de juny, Veure enllaç
pel qual s'aprova el Reglament de Registre d'Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional


Procediment per a l'obtenció de la qualificació Veure enllaç
per les organitzacions no governamentals de desenvolupament


Llei 38/2003 de 17 de novembre, Veure enllaç
General de Subvencions


Reial decret 887/2006 de 21 de juliol Veure enllaç
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions


Documents d'interés

Codi CAD Veure enllaç
En la majoria de formularis per a sol·licitar subvencions per a Cooperació al Desenvolupament, hi ha un apartat (SECTOR DE DESTINACIÓ DE PROJECTE) en el qual s'ha d'emplenar el codi, que fa referència a la classificació de l'ajuda segons el sector de destinació. S'adscriurà el projecte a aquell sector que millor definisca l'àmbit econòmic de la intervenció en el país receptor, arribant al màxim nivell de desagregación possible, que s'inclourà juntament amb el seu codi CAD-CRS.


Pla Director de la Cooperació Espanyola 2013-2016. Veure enllaç
Constitueix l'element bàsic de planificació en el qual s'estableixen els objectius i prioritats sectorials i geogràfiques per a la Cooperació Espanyola, així com els criteris d'intervenció a observar en l'execució de la nostra política de desenvolupament. La Regidoria de Cooperació d'Elx treballa d'acord amb els criteris establits en aquest Pla, com així s'estableix en les bases per a subvencions de projectes de Cooperació al Desenvolupament


Pla Director de la Cooperació Valenciana 2014-2017. Veure enllaç
Document que fixa les línies de treball de la Generalitat Valenciana en matèria de Cooperació Internacional al Desenvolupament, les prioritats geogràfiques i sectorials, els objectius estratègics i els recursos pressupostaris indicatius en aquesta matèria durant el seu període de vigència.


Diccionari d'Educació per al Desenvolupament Veure enllaç
És un document molt útil per a qui es vol introduir en els conceptes de l'Educació per al Desenvolupament.