Els placers del Mercat Central tenen un termini de deu dies per a comparéixer en la regidoria de l’àrea

Els placers del Mercat Central tenen un termini de deu dies per a comparéixer en la regidoria de l’àrea

El Butlletí Oficial de l’Estat publica la relació de noms de les set persones que no han rebut la notificació del cessament immediat de la seua activitat en les instal·lacions del Mercat Central

Carlos Sánchez, regidor de Mercats, ha informat aquest matí que en el dia de hui el Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat la relació de noms dels placers als quals no se’ls ha pogut notificar que han de cessar la seua activitat en les instal·lacions del Mercat Central.

“Tenen deu dies, comptats des del següent al de la publicació per a comparèixer davant la Regidoria de Mercats en el seu horari de 9.00 a 14.00 hores”, ha explicat Sánchez.

En el cas que els set placers no hi compareguen, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des de l’endemà al del venciment del termini assenyalat per a acudir a la Regidoria de Mercats.

Els placers han de cessar la seua activitat de forma immediata perquè s’ha de realitzar la tercera fase dels sondatges arqueològics del Mercat Central.